Featured

Son Güncel Eklenenler

Münazara Bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak […]

ciz

Anlatım Teknikleri Öyküleyici metinlerde gösterme (diyalog, iç konuşma, bilinç […]

ciz

Anlatım Biçimleri Öyküleyici metinlerde öyküleme ve betimleme anlatım biçimlerinden […]

ciz

Araştırmaya Dayalı Metin Yazma Aşamaları 1. Hazırlık a. Araştırma […]

ciz

Makale Bilimsel ve toplumsal konularda; siyaset, ekonomi, sanat, spor […]

ciz

Hikâye Türleri Hikâyeler, olay eksenli veya durum ağrılıklı oluşuna […]

ciz

Dinleme Türleri Dinleme; sözlü iletileri işitme, anlamlandırma ve sözlü […]

ciz

Düşünceyi Geliştirme Yolları Bir konuda ileri sürülen düşünceyi geliştirmek, […]

ciz

Yazma Süreci Yazma; önceden belirlenmiş bir konuda duygu, düşünce […]

ciz

Halk hikâyesi. Halkın ortak malı olan halk hikâyeleri, göçebe […]

ciz

Dede Korkut Hikâyeleri’nin asıl adı Kitâb–ı Dedem Korkud Alâ […]

ciz

Metinlerin Sınıflandırılması Temelde şiir ve düzyazı biçiminde gruplanan metinler; […]

ciz

Dilin Kullanımdan Doğan Türleri Bir dilin kullanımında, bölgesel ve […]

ciz

Türk Yazı Dilinin Tarihî Gelişimi ESKİ TÜRKÇE Türklerin VIII. […]

ciz