10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. Sınavı

Öğrencinin Ad Soyadı:____________
Okul numarası:_______
Sınıfı:_______
Ders Öğretmeninin Adı Soyadı:___________________________
Sınav Tarihi: / /2018
Sorular:

1. Aşağıdaki şiirin nazım şekli nedir? Bu nazım şeklinin 3 özelliğini yazınız. (10 Puan)

Dinle neyden, neler anlatır sana! Cevap: Şiirin nazım şekli: ………………………………….
Yakınır hep, ayrılıklardan yana: Bu nazım şeklinin 3 özelliği:………………………..

“Beni, kamışlıktan kestikleri an,
Kadın erkek, inledi feryadımdan.

Geçmek için, aşk derdinin şerhine,
İsterim; hicranla yanmış bir sîne.


2 – Mesnevilerin bazen binlerce beyit tutan uzun manzumeler şeklinde yazılmasının-yazılabilmesinin iki nedenini açıklayınız. (10 Puan)
Cevap: 1. ……………………………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………………………..

3 – Dede Korkut hikayelerinden Oğuz Türkleri ile ilgili hangi bilgilere ulaşabiliriz 4 madde halinde yazınız? (10 Puan)
Cevap: 1. 2.
3. 4.

4 – Hikayeleriyle Milli Edebiyat Dönemine yön veren hikaye yazarlarımızdan dört tanesinin ismini yazınız. (10 Puan)
Cevap: 1. 2. 3. 4.

5. Tanzimat dönemi hikayelerinde en çok işlenen temalardan iki tanesini yazınız. (5 Puan)
Cevap: 1…………………………………………………………. ………………….. ..

2. ……………………………………………………… …….. ……………….

6 – Eserlerin yazarlarının isimlerini yazınız. (5 Puan)
Leyla vü Mecnun: …………………………….
Hüsn ü Aşk: ………………………………….

7- Ömer Seyfettin’in ’’Yeni Lisan’’ makalesinde de değindiği, Milli edebiyat dönemi sanatçılarının dil anlayışını açıklayınız. (5 Puan)
Cevap:…………………………………………………………………………………………………


8 – Modern hikayecilik Türk edebiyatında hangi dönemle başlamıştır? (5 Puan)
Cevap:……………………………………………

9 – Aşağıdaki hikayeyle ilgili terimleri açıklayınız. (5 Puan)
Çatışma: ………………………………………………………….

Diyalog: …………………………………………………………..

10. Destani halk hikayeleri ve aşk temalı halk hikayelerimize birer örnek veriniz. (5 Puan)
Cevap: Destani halk hikayemiz: ………………………………………………

Aşk temalı halk hikayemiz: …………………………………………….

11 – Aşağıdaki cümlelerin fiil çatısını öznesine ve nesnesine göre değerlendiriniz. (10 Puan)

Öznesine Göre Nesnesine Göre
Uzun bir aradan sonra bir dağ köyünde öğretmen olarak çalışmıştı.
Yaptığı çalışmaların karşılığını alacağını biliyordu
Diploma törenine kuzenini de davet etti.
Küçük kardeş yaramazlık yaptığı için dövüldü.


12 – Aşağıdaki cümlelerdeki zarf-fiilleri ve zarfları bulunuz. (10 Puan)

Zarf olan kelime ve zarf türü Zarf- fiil olan kelime
Şimdi söyleyerek dertten kurtulursun.
Az bilerek mutlu olursun.
Biraz düşününce anlarsın.
Çok çalışırken kazanırsın.

13. Aşağıdaki cümlelerde birleşik zamanlı fiileri ve zamanlarını yazınız. (10 Puan)

Birleşik zamanlı fiil Fiilin zamanı
Geçen sene annemle birlikte Ankara’da kalıyordum.
Öğretmenimiz sınavın zor olacağını söylemişti.


İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10-Sinif-Turk Dili-Edebiyati-1-Dönem-1-Yazili-Soru-ve-Cevaplari
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Arap İhsan ile Alibaz bir gemide tanışırlar. Alibaz, Arap […]

ciz

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konularından biri olan […]

ciz

Anlatım Teknikleri Öyküleyici metinlerde gösterme (diyalog, iç konuşma, bilinç […]

ciz