Olaylar İngiltere’de bir çiftlikte geçer.   Hayvanlar, çiftlik sahibi zalim Bay Jones’un çiftliğinde çok kötü yaşmaktadır. Yaşlı domuz Koca Reis, buna karşı çıkarak bir devrim planlar.  Hayvanlar toplanarak köle gibi yaşamaktan bıktıklarını söyler. Yaşlı domuz Koca Reis gördüğü bir rüyadan bahsederek İngiltere Hayvanları adlı bir şiir söyler. Koca Reis, üç gün sonra öldürülür ama şiiri anılarda kalmıştır.
Bay Jones  yem saatlerini unuttuğu için  isyanı düşünen hayvanlar plansız bir şekilde isyan eder.  Devrim umduklarında da çabuk biter. Çiftliğin sahibi Bay Jones’u  çiftlikten uzaklaştırır. Artık domuzlar diğer hayvanlara önderlik yapmaktadır.  İlk iş çiftliğin adını değiştirilir. Bu olan çiftliğin adı “HAYVAN ÇİFTLİĞİ” dir.
Nopolyon ve Snowball adlı domuzlar önder bir hale gelir.  Napolyon iri yarı, iyi konuşamayan ancak otorite sahibi; Snowball ise etkili konuşan, parlak zekaya sahip bir domuzdur.  İkisi birlikte Koca Reis’in fikirlerinden yola çıkarak “animalizm” adında bir öğreti ortaya koymuşlardır. Ardından da kamçıları, gemleri, burun halkalarını, zincirleri yok ederek  “ Yedi Emir”  adında bir yasa çıkararak  p ahırın kapısına asarlar.
Bu kuralar tüm hayvanlar tarafından benimsenmiştir.  Ancak Napoleon ve Snowball birbirini çekememeye başlar. Liderlik mücadelesine girerler ve ikisi de tek adam olmak istemektedir.  Snowball elektrik üretimi için yel değirmeni yapılmasını teklif eder. Ama Napolyon’un köpekleri tarafından çiftlikten sürülür. Ancak yel değirmeni yapma çalışması devam eder.
 Napeleon başta savunmadığı  yel değirmeni yapmak düşüncesinin kendisine ait olduğunu Snowball’u çiftlikten göndermek için böyle söylediğini iddia ederek hayvanları inandırır. Ama Devrimin amaçlarından  hızla uzaklaşılmıştır. Çalışma saatlerinin azalacağı yiyeceklerin artacağı yönündeki sözlerinin  aksine çalışma saatleri artmış, verilen yiyecekler azalmıştır.
Bu arada domuzlar da hızla şişmanlamakta, yatakta yatmakta, içki içmektedirler. Hayvanların eşitliği ilkesine uymayan bu davranışlar domuzların yararına uygun hale çevrilmiştir. Tüm hayvanların eşitliği  rüyası Koca Reisle birlikte toprağa gömülmüştür.
Kış ayı kıtlık çıkar.  Buğday azalmış, , patatesler  donmuştur. Açlıktan ölümler başlar. Büyük domuz, bu haberlerin çiftlik dışında yayılmasını önler. Çiftliğe gelenlere  üzerini buğday ve yiyecekle örttürdüğü kum yığınlarını erzak diye göstermektedir.


Büyük domuz, tavukların yumurtalarının satılacağını, tavukların kuluçkaya yatmalarını yasakladığını ilan eder. Karşı çıkan tavukları, köpeklere öldürtür… Bunun üzerine hayvanlar; “hiçbir hayvan diğer bir hayvanı öldürmeyecektir” ilkesini hatırlar. Ancak duvarda: “Hiç bir hayvan diğer bir hayvanı bir sebep olmadan öldürmeyecektir” yazısını görmüşlerdir. Hayvanlar bu  ilkeyi de yanlış ezberlemiş olduklarını düşünür!.
Büyük domuz, “Hayvanlar babası” , “Koyunlar hâmisi” , “Yavru hayvanların dostu” gibi sıfatlarla anılmaktadır.  Hayvanlar da büyük domuza iltifat etmeye başlamıştır.  Tavuklar, “liderimiz sayesinde altı günde beş yumurta yumurtladım” , inekler: “liderimiz sayesinde  suyun tadı güzelleşti” demeye başlamışlardır.
Birgün yabancı hayvanlar çiftliğe saldırırlar ve Yel Değirmenini harap edereler. Çiftlikteki bütün hayvanlar yaralanır ve bazıları da ölmüştür. Bir tüfek sesi duyuluyor yaralı bir hayvan yanındaki bir domuza: “Neden tüfek atılıyor” diye sorar. Domuz: “Zaferimizi kutlamak için “cevabını verir. Yaralı hayvan; “Hangi zafer” diye hayret edince Domuz; ” düşmanı topraklarımızdan kovduk” der. “Ama iki yıl uğraştığımız değirmeni yok ettiler”  deyince, Domuz: ” bir değirmen daha yaparız,”  diyerek cevap

Büyük Domuz, kendisine taktığı bir kaç madalyalar ile  elde ettikleri zaferi kutlamak için çıkar.  Hayvanların hepsi büyük zafer kazandıklarına böylece inanmış olur..
Bir gece  gürültü olur, hayvanlar ahırdan fırlar çiftlik ilkelerinin yazılı olduğu duvarın dibinde kırılıp parçalanmış bir merdiveni ve, yanında bir fener ile  sersem sersem dolaşan bir domuz görürler.  Elinde bir boya kutusu ile fırça vardır.  Hayvanlar duvara baktıklarında, duvardaki ilkelerden birinin daha ezberledikleri gibi olmadığını far kederler?..
Büyük Domuz, arpaların sadece domuzlara tahsis edileceğini ve ahırlardaki fenerlerin kaldırılacağını, domuzların çiflik  işlerle uğraşmayıp, yönetimle ilgileneceğini, domuzlardan başka, hiç
bir hayvanın yönetim işlerine karışamayacağını, domuzların dışında bütün hayvanların pazar günleri dahi çalışacağını, çalışmayanın yiyeceğinin yarıya ineceği ilan edilmiştir.
Hayvanlar, “Bütün hayvanlar eşittir” ilkesini hatırlayıp, “bu nasıl eşitlik” diye kendi kendilerine söylenmeye başlar. Hemen, ilkelerin yazılı olduğu duvarın yanına giderler ama yazılar yine değişmiştir.  Bütün yazılar silinmiş,   sadece şu yazı vardır. “Bütün hayvanlar eşittir FAKAT Bazı hayvanlar ötekilerden daha fazla eşittir.”Yorum Gönder


Benzer Yazılar


9. Sınıf Kelimede Anlam ve Kavram Ders Notları (Mehmet […]

ciz

1940 yılından sonra Cumhuriyet Son Dönem Türk Edebiyatının özellikleri, […]

ciz

ANLAMA DAYALI ANLATIM BOZUKLUKLARI Gereksiz Kelime Kullanılması Aynı kavramı […]

ciz

Makale Bilimsel ve toplumsal konularda; siyaset, ekonomi, sanat, spor […]

ciz