Konusuna göre şiir türleri; epik şiir,
lirik şiir, pastoral şiir, didaktik şiir, dramatik şiir, satirik şiir olmak üzere altı
çeşide ayrılır. Şiir türünün gelişim çizgisi, şairlerin tercihleri ve sanat anlayışları
vb. nedenlerle modern şiirlerde hem lirik
hem pastoral hem de satirik bir yön bulunabilir.

1. Lirik Şiir
İçten gelen heyecanları coşkulu bir
dille anlatan duygusal şiir türüdür. Akıldan çok hayal gücüne, duygusallığa hitap
eder. Gurbet, ayrılık, hasret, aşk gibi temalar işlenir.


2. Didaktik Şiir
Belli bir düşünceyi aşılamak ya da
belli bir konuda öğüt, bilgi vermek, ahlaki
bir ders çıkarmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan şiirlerdir. Bu tarz şiirler duygu değil düşünce ağırlıklıdır.


3. Epik Şiir
Savaş, kahramanlık, yiğitlik ve yurt sevgisi konularını işleyen ya da tarihsel bir olayı
coşkulu bir anlatımla işleyen şiirlere denir.
Epik şiirde olağanüstü olaylara yer verilebilir.

4. Pastoral Şiir
Doğa güzelliklerini, orman, yayla,
dağ, köy ve çoban yaşamını ve bunlara
karşı duyulan özlemleri anlatan şiir tü-
rüdür. Sade, süssüz ve içtenlik taşıyan
bir dille yazılır. Doğrudan doğruya doğa
manzaralarını monolog biçiminde anlatan pastoral şiirlere “İdil” ,konuşma biçiminde yazılanlara ise “Eglog” denir.


5. Dramatik Şiir
Dramatik konuları işleyen şiir türüdür.
Genellikle acıklı, hüzünlü olayları
anlatan harekete dayalı, manzum tiyatro
yapıtlarıdır.

Devamı videoda
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950) Millî Edebiyat sanatçılarının da eser […]

ciz

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İndirmek […]

ciz

Tiyatronun Yapı Unsurları Tiyatronun yapı unsurları; dramatik örgü, yer, […]

ciz

Eleştiriler, eleştirmenin tavır ve tutumuna izlenimsel ve nesnel; konularına […]

ciz