Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Altın Anahtar Yayınları, YGS LYS Dil ve Anlatım – […]

ciz

Yazma Süreci Yazma; önceden belirlenmiş bir konuda duygu, düşünce […]

ciz

Örnek proje ve performans konuları örnekleri. Dil ve Anlatım […]

ciz

Mecazımürsel (Ad Aktarması): Bir sözün, benzetme amacı güdülmeden, başka […]

ciz