Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Deneme Herhangi bir konu üzerinde, yazarın kesin yargılara varmadan […]

ciz

Yedi Meşalecilerin Özellikleri 1. Sanat sanat içindir anlayışını benimsemişlerdir. […]

ciz

Hikâye Türleri Hikâyeler, olay eksenli veya durum ağrılıklı oluşuna […]

ciz

İlk İslami ürünler; Kutadgu Bilig (11. yy.), Divan-ı Lügati’t […]

ciz