Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Kaşgarlı Mahmut, geniş bir araştırma sonucunda meydana getirdiği eserine […]

ciz

Evliya Çelebi, gördüğü bir rüya üzerine gezmeye başlamış ve […]

ciz

Fabl; kahramanları çoğunlukla hayvanlardan seçilen, ders verme amacı güden, […]

ciz

Romanın Yapı Unsurları a. Olay Örgüsü: Romanda olayların bir […]

ciz