2019-2020 eğitim-öğretim yılı Sene başı Türk Dili ve Edebiyatı zümresi

 

www.edebiyatdersi.net ………………………… LİSESİ

2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI GRUBU SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

DERSİN ADI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRE NO 1 (BİR)
ZÜMRE BAŞKANI …………………….. TOPLANTI YERİ ZÜMRE ODASI
TOPLANTI TARİHİ …./09/2019 TOPLANTI SAATİ 10.30

 

TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
1 ………………… (Zümre Başkanı) 2 ……………..
3 …………… 4 ……………………

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış, yoklama, yazman seçimi,2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılına ait okul Öğretmenler Kurulunda” belirlenen “Çalışma Takviminin”incelenmesi, gündem maddelerinin belirlenmesi,
 2. Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi. Uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
 3. İl/İlçe düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması,
 4. Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,
 5. Güncellenen Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programının İncelenmesi ve değerlendirilmesi, (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim terbiye Kurulu Başkanlığının 19.01.2018 Tarih ve 39 Sayılı Kararı)
 6. Öğretim programlarının çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,
 7. Atatürkçülükle ilgili konuların görüşülmesi, yıllık planlara yerleştirilmesi esaslarının değerlendirilmesi.
 8. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
 9. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi.
 10. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,
 11. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
 12. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
 13. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
 14. Öğretim Programları, Okul ve Çevre Şartları dikkate alınarak proje konuları İle performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
 15. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, sınav analizlerinin yapılması,
 16. Okulumuzda,ilçe düzeyinde yapılan sınavlar ve ortak sınavlar ile merkezi ortak sınavların planlanması.
 17. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları.
 18. Okulda, çevrede Türkçenin doğru ve güzel kullanılması konusunda diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği konularının görüşülmesi, bu konudaki çalışmaların planlanması,
 19. Özel günler ve haftalarla ilgili kutlamaların, etkinliklerin planlanması,
 20. Aylık zümre toplantı tarihlerinin belirlenmesi,
 21. İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınacak tedbirler,
 22. İlin/ilçenin eğitim ihtiyacı belirlenerek bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik il milli eğitim müdürlüğüne sunulacak öneriler,
 23. Dilek ve temenniler,

KARARLAR:  

 1. Türk Dili ve Edebiyatı zümresi ……………..’IN başkanlığında belirtilen tarihte toplandı. Zümre başkanı …………….. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının ülkemiz, okulumuz ve insanlık için hayırlı ve verimli geçmesini diledi. Yoklamada bütün zümre öğretmenleri hazır bulundu. Yazmanlığa …………….. seçildi. 2019-2020 Çalışma Takvimi incelendi. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve MEB Eğitim Kurulları Zümre Yönetmeliğindeki esaslara göre belirlenen gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
 2. Zümre Başkanı …………….., bir önceki zümre tutanağını okudu. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılının sonunda 10.06.2018 tarihinde yapılan sene sonu zümre tutanağında alınmış herhangi bir karar yoktur. Belirtilen zümre tutanağında bir ve ikinci dönemde alınan kararların yapılan planlamaya göre gerçekleştirildiği dile getirilmiştir. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı için alınacak yeni kararların nasıl olacağı gündemin diğer maddelerinde ele alınacaktır.
 3. İl/İlçe düzeyinde birliğinin sağlanması için ilçedeki diğer edebiyat grubu öğretmenleriyle iş birliğine gidilecektir. Sosyal iletişim araçlarından yararlanılacaktır. (EBA, İnternet, WhatsApp gibi…) İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki ilgili birimlerle görüşülecektir. Yıllık Planların il ve ilçe düzeyinde ortak yapılması sağlanacaktır. Gerek ilçede yapılan deneme sınavlarının gerekse ortak sınavların sonuçlarının diğer okullarla karşılaştırılması yoluna, imkanlar dahilinde, gidilecektir.
 4. Zümre Başkanı …………….., ortak hedeflerin önemine dikkat çekerek eğitim programının planlı olarak uygulanmasıyla hedeflere ulaşılabilir. Eğitim programlarının çağın gereklerine, ihtiyaç ve beklentilerine uygun yeni yönelimleri yansıtması, programlardaki öğretme-öğrenme yaklaşımlarının benimsenmesini gerektiğini dile getirdi. …………….., Öğretim programlarında belirtilen ortak hedeflere ulaşılması için müfredatın dışına çıkılmaması ve programla ilgili kazanımların mutlaka verilmesinin önemine işaret etti. …………….., öğretim programlarındaki ortak hedefler 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilmiştir. Her sınıf seviyesinde derslerimizi işlerken bu genel amaçları hiçbir zaman unutmamalı ve bunları öğrencilerimize kazandırmalıyız.

Aşağıdaki Kararlar Alındı: www.edebiyatdersi.net

Dersler, Öğretim programına ve konuların özelliklerine uygun olarak işlenecektir.

Program uygulanırken Milli Eğitimin temel amaçlarına göre hareket edilecektir.

İl ve ilçede alınan karalar takip edilecek ve kararlara uyulacaktır.

Zümre her konuda ortak hareket edecek sene içinde alınan kararların zümre onayından geçmesi esastır.

Öğretim programı uygulanırken sınıflar arasındaki dengeye dikkat edilecektir. Aynı sınıflara giren öğretmenler her zaman iletişim halinde olacaktır.

Zümre toplantılarının, ünitelendirilmiş yıllık planların ve ders planlarının yönetmeliklere uygun olarak yapılması esastır.

Ortak sınavların uygulanmasında zümreler arası işbirliği yapılacaktır.

Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yönlendirilmesi sağlanacaktır.

Öğrencilere öğrenme ve uygulama sürecinde her türlü yardım sağlanacaktır.

 1. Güncellenen Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programları kurulda görüşüldü. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim terbiye Kurulu Başkanlığının 19.01.2018 Tarih ve 39 Sayılı Kararı ile son defa güncellenen öğretim programlarının tüm sınıflarda uygulanacağı anlaşıldı. Yıllık planların, ders planlarının, öğretimle ilgili diğer hususların 2018 yılına ait öğretim programları doğrultusunda yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca en son güncellenen programların bir kitapçık halinde zümre öğretmenlerinin dosyalarında bulunması kabul edildi.
 2. Zümre Başkanı ……………..,Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı hakkında daha önce konuşulduğunu ifade ederek 2018- Ocak ayında en son güncellenen programın  çoğulcu bir yaklaşımla incelenerek, uygulanmaya geçildiğini belirtti. …………….., programın uygulanmasında imkanlar oranında çevredeki avantajlardan yararlanmanın etkili olacağını dile getirdi. Örneğin çevremizdeki şair ve yazarları okula getirmek ve öğrenciyle yüz yüze iletişime geçirmek gibi. Ayrıca ilimizdeki kültürel değerlerin de tanıtılması programdaki konulara zenginlik katacaktır. …………….., ilimizde bulunan üniversitedeki akademisyenlerden de faydalanabiliriz. Konular aktarılırken konuyla ilgili kazanımın elde edilip edilmediğine de dikkat edilmelidir. Görüşler doğrultusunda aşağıdaki karalar alındı:
 3. Konu-kazanım ilişkisine dikkat edilecektir. Konuların verilmesinde hangi kazanımların esas olduğu her zaman dikkate alınacaktır.
 4. Programın uygulanmasında imkânlar ölçüsünde çevredeki imkanlardan yararlanılacaktır. İl kütüphanesi, GOP Üniversitesi, özel kütüphaneler, Gençlik Merkezi gibi…
 5. Yıllık planlar güncellenen yeni programa göre yapılacaktır. Tüm sınıflarda haftalık ders saati beştir. Bu saatler konuların özelliğine göre “OKUMA,YAZMA, SÖZLÜ İLETİŞİM” saatleri diye ayrılacaktır.
 6. Derslere planlı ve hazırlıklı girilecektir.
 7. Yıllık planlarda ortak sınav tarihleri gösterilecektir. (1. Dönem 1. Ortak Yazılı Haftası:08-16 KASIM 2018 tarihleri arasındadır. 1. Dönem 2. Ortak Sınav Haftası:03-11 OCAK 2019 tarihleri arasındadır. 2. Dönem 1. Ortak Yazılı Haftası:21-29 MART 2019 tarihleri arasındadır. 2.Dönem 2. Ortak Yazılı Haftası: 23-31 MAYIS 2019 tarihleri arasındadır.)

Yıllık Planlarda Haftalar Aşağıdaki Sayıda Olacaktır:

 1. Dönem: Eylül:2 Hafta, Ekim:5 Hafta, Kasım:4 Hafta, Aralık:4 Hafta, Ocak: 3 Hafta
 2. Dönem: Şubat:4 Hafta, Mart:4 Hafta, Nisan:4 Hafta, Mayıs:5 Hafta, Haziran:2 Hafta (Haziran ayının 1. Haftası Ramazan Bayramı tatiline ayrılacaktır.)
 3. Güncellenen programda Atatürk ve Atatürkçülük konuları aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

9.SINIFLAR: 1. Ünitede “Atatürk’ün sanat ve dil anlayışı”, 2. Ünitede ”Atatürk ve Çağdaşlaşma”, 3. Ünitede “Atatürk’ün sanat ve edebiyat anlayışı”, 4. Ünitede “Atatürk’ün Türk kültürüne verdiği önem”, 5. Ünitede “Atatürk’ün toplumcu ve halkçı yanı”, 6. Ünitede “Atatürk’ün demokrasi anlayışı”, 8. Ünitede “Atatürk’ün bilim ve tekniğe verdiği önem”

 1. SINIFLAR: 1.Ünitede “Atatürk’ün tarih ve din anlayışı”, 2. Ünitede “Atatürk’ün Türk kültürüne verdiği önem”, 3. Ünitede “Atatürk’ün evrensel özelliği”, 4. Ünitede “Atatürk’ün toplumcu yanı, Atatürkçü düşüncenin birleştirici özelliği”, 5.Ünitede “Atatürk’ün sanat ve toplum anlayışı”, 6. Ünitede “Atatürk’ün çağdaşlık anlayışı”, 7. Ünitede “NUTUK” un tarihimizdeki yeri, 8. Ünitede Atatürk’ün basına ve basın hürriyetine verdiği önem”

11.SINIFLAR: 1. Ünitede “Atatürk’ün halkçılık ve toplumculuk anlayışı”, 2. Ünitede “Atatürk’ün evrensel yanı”,  3. Ünitede “Atatürk’ün sanat anlayışı ve milli sanata verdiği önem”, 4.Ünitede “Atatürk’ün basına ve basın hürriyetine verdiği önem”, 8. Ünitede “Atatürk’ün cumhuriyet ve demokrasi anlayışı”

12.SINIFLAR: 1. Ünitede “Atatürkçü düşüncenin birleştirici yanı”, 3. Ünitede “Atatürk ve çağdaşlaşma”, 5. Ünitede “Atatürkçü düşüncenin kalkınmamamızdaki etkisi”, 7. Ünitede “NUTUK” un yakın tarihimize ışık tutan yönleri,

NOT: 29 Ekim, 10 Kasım, 24 Kasım, 18 Mart, 23 Nisan ve 19 Mayıs gibi özel günlerde Atatürk’ün o güne damgasını vuran yanı çeşitli etkinliklerle sunulacaktır.


 1. …………….., “Türk Dili ve Edebiyatı dersleri daha çok beceri dersleri sınıfına girer. Bilgi daha alt plandadır ban göre. Bu yüzden bu derslerde dinleme, konuşma, yazma, okuma yetenekleri etkin yöntemlerle kazandırılmalıdır.” …………….., “dersle ilgili tüm çalışmalarda öğrencilerin kurallara uygun dinleme ve

konuşmaları sağlanmalıdır. Dersimiz temel özelliklerden bir de Türkçenin doğru ve düzgün kullanımın öne çıkarmak olduğuna göre buna dikkat edilmelidir.” …………….., “Konuların işlenişinde basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora doğru yol izlenmelidir.  Kullanılacak yöntem ve tekniklerle öğrencilerin analiz ve sentez yetenekleri geliştirilmeye çalışılmalı ve becerilerin, öğrenilenlerin kalıcılığı sağlanmalıdır.”

…………….., “amacımız Türkçeyi zenginleştirmek, doğru ve etkili kullanmak, öğrencilerin anlama ve anlatma yeteneklerini zenginleştirmektir. Belirlenen bir amaca ulaşmanın en kolay yolu, uygun yaklaşım, yöntem ve teknikleri kullanmaktır. Doğru belirlenmiş yaklaşım, yöntem ve tekniklerle öğretimi yapılan bir ders ya da konunun amaca ulaşma düzeyi oldukça yüksek olacaktır. Her yaklaşımın kendine özgü yöntemleri, her yöntemin de teknikleri vardır.”

Derslerin islenişi sırasında konuların özelliğine göre aşağıdaki yöntem ve teknikler uygulanacaktır:

YÖNTEM VE TEKNİKLER : Düz Anlatım(Takrir),  Örnek Olay, Tartışma, Gösterme, Yapma, Yaptırma, Karma Yöntem,  Soru-cevap, Beyin fırtınası, Problem çözme, Karar verme, Gösterme, Yaptırma,  Gösterme yaptırma, Rol yapma, Gösteri, Dramatizasyon, Deney, Gözlem, Sunuş, Buluş, Araştırma, Okuma, İnceleme, Tümevarım ve Tümdengelim, Küme Çalışmasıwww.edebiyatdersi.net

 1. Şu ana kadar özel eğitim uygulanacak öğrencimiz olmadı. Eğitim ve öğretim yılını başlamasıyla birlikte bu konuda özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler araştırılacaktır. Bulunması halinde ilgili plan uygulanacaktır. Rehberlik servisi ile iletişime geçilecek ve bu öğrencilerle ilgili ayrı bir form istenecektir. Ayrıca bu durumda olan öğrencilerin sınavı belirlenen kurallara göre yapılacaktır.
 2. Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği konuları aşağıya çıkarılmıştır:
KONULAR İŞBİRLİĞİ ZÜMRESİ
Sözlü İletişim, Konuşma, dinleme Rehberlik zümresiyle
Edebiyatın sanatla ilişkisi Müzik ve Görsel sanatlar zümresiyle
Edebiyatın bilimle ilişkisi Sayısal grubu zümresiyle
Edebiyatın toplumla ilişkisi Felsefe grubu zümresiyle
Türk Edebiyat dönemleri Tarih ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zümreleriyle
Dede Korkut Hikayeleri Tarih ve Felsefe Grubu Zümresiyle
İlk İslami eserler, Tasavvuf Edebiyatı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Tarih Zümreleriyle
Mektup-e-posta, Blog Bilgisayar Zümresiyle
Roman, Hikaye, Tiyatro Felsefe Grubu Zümresiyle
Halk ve Divan Edebiyatları Tarih ve Görsel Sanatlar Zümreleriyle
Tanzimat Edebiyatı, Servet- Fünun Edebiyatı, Milli Edebiyat Tarih, T.C. İnkılap Tarihi  ve Felsefe Grubu Zümreleriyle
Fecr-i Ati Topluluğu  Müzik ve Görsel Sanatlar Zümreleriyle
Cumhuriyet Edebiyatı Tarih, T.C. İnkılap Tarihi Zümreleriyle

www.edebiyatdersi.net

 1. Zümre Başkanı, belgeseller, ders videoları günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Okulumuzdaki akıllı tahtalar ,bilgisayarlar eğitim ve öğretime ayrı bir boyut katmaktadır. Bizlerin de bu teknolojik gelişmeleri derslerimizde uygulamamız , kullanmamız gerekir. …………….., “bilimsellik değeri, bilimsel metotlara uygun olarak öğrencilere bilimsel bakış açısı kazandırmayı içerir. Çevremizdeki olayların incelenmesi, bununla ilgili verilerin toplanması, bu verilerin düzenlenmesi, yorumlanması ve anlamlı bir bütün haline getirilmesi süreci olarak kısaca alakalandırılabilecek bilimsel araştırma süreci her ders öğretiminde ve öğrenme alanlarında ön plana çıkmaktadır. Bu gelişmelerden ırak kaldığımızda kayıplarımız olacaktır.” …………….., “proje ve performans görevlerinin gerçekleştirilmesinde gerek EBA gerek internet gerekse tümüyle sosyal medya çok etkili. Örneğim WATTPAD uygulamasıyla yaz boyu öğrencilerin okuduğu kitapları takip etme imkânım oldu.”Derslerin işlenişinde her türlü bilim ve teknolojik gelişmeden yararlanılacaktır. Akıllı tahtanın kullanımı devam edecektir. EBA sürekli takip edilecektir. Bu konularda Bilgisayar zümresinden destek alınacaktır.
 2. Zümre başkanı …………….., hızla gelişen bir çağda yaşıyoruz. Bilim ve teknoloji alnındaki gelişmeler çok hızlı. Her şeyin devletten bekleme dönemi de kapanmak üzere. Bu yüzden girişimcilik konusunun günümüzde ön plana çıktığını, özellikle devlet organlarının sürekli teşvik ettiğini, eğitimler verdiğini, başarılı olanlara hibe yardımlarda bulunduğunu, bu nedenle öğrencilerimize bu konunun hassasiyetle anlatılması gerektiğini söyledi. …………….., bu konuda ilimizde ve bölgemizde  başarılı olmuş yerel kuruluşlardan destek alınmasının  faydalı olacağını dile getirdi. DİMES, OKA, MEYSU, TOSİAD, İŞKUR, KOSGEP gibi kuruluşların bu konuda başarılı olmuş elemanlarından teorik ve pratik olarak yararlanılabilir. …………….., elde edilen bilgilerin günlük hayata uygulanması bir değer ifade eder. Eğer uygulanmıyorsa o kadar eğitim boşa gider. Teorinin pratiğe geçmesi hayatın zenginleşmesi demektir. Böyle bir girişimci ruha sahip öğrenciler her zaman başarılı olacaktır. Öğrencilerin bu konularda teşvik edilmesi gerekir. Alınan bilgilerin günlük hayata uygulanması, bir değer ifade etmesi girişimci bir ruha sahip olmakla mümkündür. Bu konuda öğrencilerimizi cesaretlendirmeliyiz.
 3. …………….., Öğretim programının temel hedeflerinden biri öğrencilerin kavramları gerçek ve somut tecrübelerden yola çıkarak anlamlandırmalarıdır. Öğrenme ortamlarında öğretim materyallerinin kullanımı; öğrenciyi merkeze almakta, daha zengin öğrenme fırsatları sunmakta, edebiyata ilgi duymayı sağlamakta, edebiyat öğretimini eğlenceli hale getirmekte ve tartışılmasına fırsat vermektedir.Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesinde özellikle FATİH projesi imkanlarından yararlanılacaktır. EBA’nın etkin bir şekilde kullanımı teşvik edilecektir. Türk Milli Eğitimin Temel Amaçlarına uygun olmak şartıyla öğrencilere yardımcı kaynak tavsiye edilecektir. Yardımcı kaynağın alınması konusu tamamen serbesttir. Öğrenci bu konuda zorlanmayacaktır. Okul imkanları dahilinde tarih zümresinin önereceği araç ve gereçlerin alımına gidilmesi, öğretmenlerimiz tarafından üretilen materyallerin www.eba.gov.tr de paylaşımının teşvik edilmesi kararları alınmıştır.

 

 1. SINIFLAR PROJE VE PERFORMANS KONULARI:
 2. Roman incelemesi, müfredat konularında yer alan veya 100 temel eser çerçevesinde verilen romanların incelenmesi. (Roman incelenirken ders kitaplarındaki plan doğrultusunda incelenecektir.)
 3. Bir konu başlığı altında, kurallara uygun olarak bir şiir antolojisi oluşturma.
 4. Atatürk’ün hayatını şiirlerle ve resimlerle anlatan bir albüm hazırlama.
 5. “Yunus Emre ve Tasavvuf düşüncesi” konulu bir Powerpoint sunusu hazırlama.
 6. Türk destanlarındaki mitolojik unsurları ve gerçek yaşamın izlerini araştırma.
 7. Yöredeki halk hikâyesi, masal, efsane, mani, türkü, ninni, tekerleme, bilmece vs. sözlü edebiyat ürünlerini derleme. Düğünlerdeki gelenek-görenekleri anlatma.
 8. Okul web sitesinde edebiyat sayfası hazırlama.
 9. Gazete çevresinde gelişen türleri örneklerle açıklayan bir defter tutma. (Makale, deneme, fıkra, eleştiri, sohbet, röportaj, haber yazısı)
 10. Herhangi bir şair ya da yazarın biyografisini Powerpoint sunusu olarak hazırlama.
 11. Seçilen beş şiiri biçim ve içerik olarak inceleme.
 12. Türk masallarındaki “kara” motifini araştırma.
 13. Bir halk aşığı ile röportaj yapma.
 14. Edebi sanatları (söz sanatlarını) açıklama, örnek metinlerde inceleme.
 15. Anlatmaya bağlı edebi metinlerin araştırılması.
 16. Göstermeye bağlı edebi metinlerin araştırılması.
 17. Öğretici metinlerin incelemesi hakkında bilgi verilmesi.
 18. Öğretici metin türlerinin araştırılması. (makale, deneme, fıkra, eleştiri, röportaj).
 19. Gazete çevresinde gelişen metin türlerinin araştırılması. (hatıra, gezi, biyografi, mektup günlük)
 20. Beğenilen şairlerin şiirlerinden bir antoloji oluşturma.

20.Seçilen bir roman veya hikâyeyi inceleme: (Aşağıdakilere ilave yapılabilir)


ÖRNEKLER:Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu

Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban

Tarık Buğra – Küçük Ağa

Refik Halit Karay – Eskici

Ömer Seyfettin – Yalnız Efe

Sait Faik Abasıyanık – Semaver

Mustafa Kutlu-Beyhude Ömrüm

Cengiz Aytmatov-Beyaz Gemi

21.Aşağıda belirtilen şiirlerin ritim, ahenk ve yapı unsurlarını inceleme İlave yapılabilir.)

Orhan Veli Kanık – İstanbul’u Dinliyorum

Cahit Sıtkı Tarancı – Otuz Beş Yaş

Ahmet Kutsi Tecer – Nerdesin

Necip Fazıl Kısakürek – Kaldırımlar

Mehmet Akif Ersoy-Bülbül

Erdem Beyazıt-Birazdan Gün Doğacak

Nazım Hikmet-Memleketimi Seviyorum

22.Karacaoğlan’dan veya Erzurumlu Emrah’tan bir koşma, Fuzuli’den veya Baki’den bir gazel, Yunus Emre’den bir ilahi.

 1. Türk Halk şiiri geleneğinin örneklerle incelenmesi.
 2. Klasik Türk şiir geleneğinin örneklerle incelenmesi.

 

 


 1. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROJE VE PERFORMANS KONULARI:

1.Edebiyat dönemlerimizin incelenmesi, araştırılması; edebiyat dönemlerini etkileyen faktörlerin tek tek incelenmesi.

 1. Sözlü Edebiyat Dönemi ile Yazılı Edebiyat Dönemlerinin karşılaştırılması, bu dönemlerin daha sonraki edebiyatımıza ve kültürel kimliğimize etkileri.
 2. Göktürk Kitabeleri hakkında araştırma yapma, örnek metinler bulma, kitabelerin Türk edebiyatı ve tarihi açısından araştırma.
 3. Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lûgati’t Türk adlı eserini araştırma, eserin Türk edebiyatı ve Türk kültürü açısından önemini araştırma.
 4. Dede Korkut Hikâyeleri hakkında araştırma yapma. Üç hikâyenin incelenmesi.
 5. Tasavvuf Edebiyatı’nın özelliklerini araştırma.
 6. Nasrettin Hoca fıkraları hakkında araştırma yapma, fıkralardaki mesajları bulma.
 7. Yunus Emre ve Yunus Emre’nin insana bakış açısı hakkında inceleme.
 8. Halk edebiyatı ve halk edebiyatının bölümlerinin incelenmesi.
 9. Divan şiirini genel hatlarıyla tanıtma. Divan şirinde kullanılan nazım biçimleri hakkında bilgi toplama.
 10. Türk halk hikâyelerinin genel özelliklerini belirleme. Hikâyelerdeki karakterleri ve bu karakterlerin genel özelliklerini çıkarma.
 11. Roman, hikaye türlerinden birinin incelenmesi.

13.Destanlarımızın araştırılması veya bir destanımızın detaylı bir şekilde araştırılması, incelenmesi.

 1. Geleneksel Türk tiyatro türlerinin veya birinin incelenmesi, araştırılması.

15.Modern tiyatro türlerinin incelenmesi.

 1. Edebiyatımızın modern anlamda kaleme alınmış ilk tiyatro eserlerinden birinin incelenmesi.
 2. Edebiyatımızda hatıra türündeki eserlerin kronolojik olarak veya eserlerden birinin araştırılması, incelenmesi.

18.Günlük bir gazetenin oluşum aşamasının araştırılması.

19.Şiir antolojisioluşturma çalışmaları.

 1. Tanzimat edebiyatının araştırılmasıveya sanatçılarının araştırılması.
 2. Servet-i Fünun edebiyatının araştırılmasıveya sanatçılarının araştırılması.
 3. Milli Edebiyat Döneminin araştırılmasıveya sanatçılarının araştırılması.

23.Dergi ve pano hazırlama çalışmaları.

www.edebiyatdersi.net

 1. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROJE VE PERFORMANS KONULARI:

1.Edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisinin araştırılması.

 1. Edebiyatın diğer sanat dallarından ayrılan ve onlarla birleşen yönlerinin araştırılması.

3.Edebiyattaki sanat akımları, bu akımların edebiyatımıza etkileri.

 1. Çevremizdeki şair ve yazarlarla mülakat yapılması veya şair ve yazarların araştırılması.

5.Cumhuriyet edebiyatını hazırlayan faktörler, siyasi yapı.

6.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Deneme.

 1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Makale.
 2. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Gezi.
 3. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hatıra.
 4. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Fıkra.
 5. Cumhuriyet Döneminde Öz Şiir Anlayışını Sürdürenlerin şiirlerini inceleme.
 6. Cumhuriyet Döneminde Öz Şiir Anlayışını Sürdürenlerin Şairleri inceleme-tanıtma.(Farklı isimler eklenebilir)

Örnekler: Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır (Yedi Meşale Grubu’ndaki diğer isimler) Cahit Sıtkı Tarancı

 1. 1920-1960 yılları arasında toplumcu gerçekçi şiirleri inceleme.
 2. 1920-1960 yılları arasında toplumcu gerçekçi şairleri inceleme-tanıtma.

Nazım Hikmet Ran, Yahya Kemal Beyatlı, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy

 1. Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenlerin Şiirlerini inceleme.
 2. Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenlerin Şairleri inceleme-tanıtma. (Farklı isimler eklenebilir)

Faruk Nafiz Çamlıbel, Ahmet Kutsi Tecer, Kemalettin Kamu, Orhan Şaik Gökyay, Zeki Ömer Defne, Arif Nihat

 1. Garip Hareketi (I. Yeni) şiirlerini inceleme.
 2. Garip Hareketi (I. Yeni) şairleri inceleme-tanıtma: Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat
 3. Garip dışında yeniliği sürdüren şiirleri inceleme: (Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necatigil, Cahit Külebi, Attila İlhan, Ahmet Oktay, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Hilmi Yavuz)
 4. Garip dışında yeniliği sürdüren şairleri: (Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necatigil, Cahit Külebi, Attila İlhan, Ahmet Oktay, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Hilmi Yavuz) inceleme-tanıtma

www.edebiyatdersi.net

12.SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROJE VE PERFORMANS KONULARI:

 1. İkinci Yeni akımı şairlerinden seçilen şiir/şiirleri inceleme: (Cemal Süreyya, İlhan Berk, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan, Ülkü Tamer, Sezai Karakoç)
 2. İkinci Yeni akımı şairlerini inceleme-tanıtma.
 3. İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiirleri inceleme: (1960 sonrasında kendilerini toplumcu olarak nitelendiren, İsmet Özel, Süreyya Berfe, Nihat Behram, Ataol Behramoğlu, Refik Durbaş gibi şairlerin eserlerinden metinleri(şiirleri) ahenk, yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından inceleme)
 4. İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şairleri : (İsmet Özel, Süreyya Berfe, Nihat Behram, Ataol Behramoğlu, Refik Durbaş) inceleme-tanıtma.
 5. Cumhuriyet dönemi hikâyeciliği.
 6. Cumhuriyet dönemi romanı.
 7. Toplumcu Gerçekçi Anlayışla Yazılan Hikâye ve Romanları inceleme: (Sadri Ertem, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Fakir Baykurt gibi yazarların eserlerinden metinler seçerler. Bu metinleri sıralanan kazanım, verilen açıklama ve daha önce önerilen etkinliklerden yararlanarak yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından incelerler ve yorumlarlar.)

Proje ve performans çalışmalarının değerlendirmesi ortak  çizelgeye göre olacaktır. (ÇİZELGE EKTEDİR.)

      Proje görevleri istenilen dönemde verilebilir.

      Proje ve performans notları e- okula işlenecek ve anında öğrenciye duyurulacaktır.

       Her dönemde her öğrenciye ikişer performans notu verilecektir.

 

 1. .Sınav analizleri, eğitim ve öğretimin amaçlarına ve derslerinprogramlarındaki kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, ulaşılamayan kazanımlarlailgili olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır.

Her sınavdan sonra bu analizler yapılacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.       

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda olacaktır. (Puanlama yönetmeliğin 44. Maddesine göre, yapılacaktır. )

      Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılması esastır.

Sınav sayısı ve tarihleri “Çalışma Takvimindeki” düzene göre olacaktır.

     Sınavlar ortak yapılacaktır. Dönemlerin birinci sınavları klasik, ikinci sınavları çoktan seçmeli olacaktır.

Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir: (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 44. MADDE)

85,00 – 100 Pekiyi, 70,00 – 84,99 İyi,  60,00 – 69,99 Orta,   50,00 – 59,99 Geçer,   0 – 49,99 Geçmez

      Yazılı sınavlardaki puan ağırlığı aşağıdaki gibi olacaktır:

           Edebiyat Konuları   : 60 Puan

            Dil Bilgisi ve yazma:40 puan

 

 1. İl çapında yapılacak ortak sınavların takvimi belirlenmediği için bu konuda il ve ilçe zümre başkanlarının toplantısı beklenecektir. Zümre olarak il çapındaki ortak sınavlara öğrencileri hazırlama konusunda ortak hareket edilecektir.

 

 1. …………….., yarışmalara katılımı her zaman olduğu gibi bu eğitim ve öğretim yılında da teşvik etmeliyiz. Her yarışma, kazanılsın ya da kaybedilsin, yarışanların tümüne çok önemli deneyimler kazandırıyor. Ödül alınmasa da öğrenci açısından o konuda deneyim sahibi olma avantajını getirmektedir. …………….., bilhassa proje yarışmaları öğrencilere Araştırma, deney, röportaj gezi ve gözlem yaparak bilgi toplama, kaynak tarama ve bilgiye ulaşma yollarını keşfetme, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi ve analiz edilmesi, bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisi olup olmadığını kavrama gibi yetenekler kazandırmaktadır. …………….., yarışmaların bir diğer önemi de öğrencinin kendindeki yetenekleri keşfetmesidir. Böylece kazanımlarını pratiğe dökme, elde ettiği bilgilerle yeni ürünler ortaya koyma ve yeni stratejiler geliştirme yollarını edinir. Ayrıca yarışmalara katılan öğrencilerin derece alsa da almasa da ödüllendirilmesinde fayda vardır. En azından onun için bir teşvik olur.

 

a)Yarışmalara öğrencilerin katılımı sağlanacaktır.

b)Ulusal ve uluslararası yarışmalar, öğrencilere zamanında duyurulacaktır. Bu konuda istekli olan öğrencilere her türlü rehberlik ve danışma hizmetleri yapılacaktır.

 1. a) Yarışmalardan amaç öğrencilerdeki yetenekleri zenginleştirmek, onlardaki girişimci ruhu harekete geçirmektir. Bu doğrultuda öğrenciler yarışmalara teşvik edileceklerdir.
 2. b) Yarışmalara katılmak öğrencinin bilgiye ulaşmasını ve elde edilen bilgilerin beceriye dönüştürülerek günlük yaşamda işe yarayacak bir şekilde kullanmasını sağlayacaktır.
 3. c) Yarışmalara katılmak geleneksel ve monoton bir hayattan kurtulmasını sağlayacaktır, öğrencinin aktif olmasına da katkıda bulunacaktır.
 4. d) Yarışmalar öğrencideki özgüveni pekiştirecek kendindeki yeteneklerin farkına varmasını sağlayacaktır.
 5. e) Çeşitli kurumlarca düzenlenen ve okulumuza gönderilen yarışma ile ilgili belgeler anında bütün öğrencilere duyurulacaktır.
 6. f) İlgili öğrenciye her türlü konuda rehberlik yapılacaktır.
 7. g) Okulumuzu temsilen yarışmaya katılan öğrenci dereceye girse de girmese de okulun imkanları doğrultusunda ödüllendirme yoluna gidilecektir.
 8. h) Sene boyunca bu tür yarışmalara katılan öğrencilerin çalışmaları sene sonunda sergilenmesi sağlanacaktır.
 9. i) Katılan öğrencilerin her türlü çalışması gerek okul panolarında gerekse sınıf panolarında sergilenecektir.

www.edebiyatdersi.net

 1. …………….., dil sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda kültürel aktarımı sağlayan da en önemli değerdir. Dilin işlenmesi, doğru ve güzel kullanımını esastır. Edebiyat zümresi olarak Türkçe’nin korunup yaşanmasını, zenginleştirilmesini ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarılmasını, Türk dilinin yerinde doğru ve dil kurallarına uygun açık ve anlaşılır kullanılmasını ve yazılmasını sağlamak en önemli görevimizdir. …………….., herhangi bir yabancı dili iyi öğrenmek ve anlamak için önce kendi ana dilimizi iyi öğrenmemiz ve anlamamız gerekir.Kendi dilinin inceliklerine, yapısına, güzelliklerine hakim olan diğer dillerin özelliklerini daha iyi kavrar.  …………….., ülkesini yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır, diye selene Atatürk Türkçenin ne kadar önemli olduğunu vurgularken yabancı kökenli kelimelerden, kullanımlardan da uzak durulmasına işaret eder. Mümkün olduğunca kendi kelimelerimizi kullanalım.Türkçenin doğru ve düzgün kullanımı konusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:
 2. Kelimelerin telaffuzuna dikkat edilecektir. Bu konuda gerek TRT’de gerekse diğer özel kanallarda Türkçeyi doğru kullanan sunucular örnek gösterilecektir.
 3. Öğrencilerin kelime hazinelerini zenginleştirmeleri için değişik metinleri okumaları teşvik edilecektir.
 4. Bu konularda diğer zümre öğretmenleriyle iş birliğine gidilecektir.
 5. Türkçenin güzelliğini bozan argo, küfür, kabalık içeren ifadelerin öğrenciler tarafından kullanılmaması sağlanacaktır.
 6. Öğrencilerin “sözlük” okumaları teşvik edilecektir.
 7. Türkçemizin ses yapısı olarak güzelliğini sağlayan vurgu, tonlama gibi tekniklere dikkat etmeleri sağlanacaktır.
 8. Edebiyatımızın ve dünya edebiyatının öne çıkan eserlerin öncelikle öğrenciler tarafından okunmaları sağlanacaktır.
 9. Öğrencilerin şiir ezberlemeleri, ezberledikleri şiirleri sınıfta sunmaları istenecektir.
 10. Yazılanların yazan tarafından ya da yetkili bir tarafından kontrol edilmesi yoluna gidilecektir.
 11. Yazılı sınavların değerlendirilmesinde ifadelerin düzgün olmasına dikkat edilecektir.
 12. Yazışmalarda kelimeleri kısaltarak yazmaktan kaçınılacaktır. Bilhassa sosyal medyayı çokça kullanan öğrencilerimiz bu konuda uyarılacaklardır.
 13. Türkçemizde karşılıkları olan kelimeler varken yabancı kelimeleri kullanmamaları konusunda öğrenciler bilinçlendirilecektir.
 14. İnternetteki zararlı yazışmalardaki yanlış Türkçe’nin hayatımıza girmesine müsaade edilmeyecek, öğrenciler bu konuda sık sık uyarılacaklardır.
 15. Belirli gün ve haftalarla ilgili programlar düzenlenirken çok sayıda öğrenciye görev verilecektir, öğrencilerin bu tür etkinliklerde görev almaları sağlanacaktır.

www.edebiyatdersi.net

 1. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında aşağıdaki kutlamaların, anmaların, etkinliklerin gerçekleştirilesinde zümre öğretmenleri olarak her türlü katkıda bulunacaktır.
 2. 29 EKİM2018 Cumhuriyet Bayramı
 3. 10 -16 KASIM 2018 Atatürk Haftası
 4. 24 KASIM 2018 Öğretmenler Günü
 5. 07-17 ARALIK2018 Mevlana Haftası
 6. 27 ARALIK 2018 Mehmet Akif Ersoy’un 82. Ölüm Yıldönümü
 7. 12 MART 2019 İstiklal Marşının Milli Marş Olarak Kabulü
 8. 18 MART 2019 Çanakkale Zaferi, Şehitler Günü
 9. 27 – 3 NİSAN 2019 Kütüphaneler Haftası
 10. 23 NİSAN 2019 Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 11. 19-25 MAYIS Gençlik Haftası

 1. Aylı zümreler “Çalışma Takvimine” göre aşağıdaki tarihlerde olacaktır.
 2. Ekim Ayı Zümre Toplantısı: 22-26 EKİM 2018
 3. Kasım Ayı Zümre Toplantısı: 26-30 KASIM 2018
 4. Aralık Ayı Zümre Toplantısı: 24-28 ARALIK 2018
 5. Dönem Mart Ayı Zümre Toplantısı: 4-7 MART 2019
 6. Dönem Nisan Ayı Zümre Toplantısı: 23-30 NİSAN 2019

 

 1. …………….., 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, sadece işyerleri için değil okullar için de yeni hükümler getirmiştir. İşveren sıfatıyla okul müdürleri, çalışan ve hizmet veren sıfatıyla öğretmenler kanun ve yönetmeliklerindeki hususları uygulamakla zorunludur. İş sağlığı ve güvenliği ISG uygulamalarının okullar açısından yeni bir iş yükü oluşturmakla birlikte sağlık-güvenlik boyutunu ön plana çıkartacağı anlaşılmaktadır. Okulumuzun şartlarına göre bazı tedbirler alınabilir.
 2. Temizliğe daha da dikkat edilmelidir.
 3. Öğrencilerin pencerelerden uzak durmaları sağlanmalıdır.
 4. Merdivenlerin ve demirlerinin kullanımına dikkat edilmelidir. Lavaboların sık sık yıkanması sağlanmalıdır.
 5. Lavabo muslukları sık sık kontrol edilmelidir.
 6. Elektrik kabloları, elektrik kabloların birleştiği prizler ara sıra gözden geçirilmelidir.
 7. Sınıfların boşalması sırasında, bilhassa son saatlerde, öğrencilerin daha dikkatli olmaları sağlanmalıdır.
 8. Ortak kullanım alanları hijyen kurallarına göre tanzim edilmelidir.
 9. Sınıflardaki çöpler ayrıştırılmalıdır. (Farklı çöpler için farklı çöp kovaları)

 

 1. A) Tüm okullarda yıllık planlar ortak olmalıdır.
 2. B) Deneme sınavlarındaki soruların seçiminde kazanımlara dikkat edilmelidir.
 3. C) İlin tamamında zümreler arası ortaklık sağlanmalıdır.
 4. D) Sınavların uygulanmasında okulun akademik durumu göz önüne alınmalıdır. (Sınavlı-sınavsız durumu gibi)

 

 1. Zümre Başkanı …………….., 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının okulumu şehrimiz, ülkemiz ve tüm insanlık adına hayırlar getirmesi dileğiyle toplantıyı sonlandırdı.

 

 

 

 

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ:

 ……………..        ……………..                         ……………..         ……………..

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.          Türk Dili ve Edeb. Öğrt. Türk Dili ve Edeb. ÖğrtTürk Dili ve Edeb. Öğrt

ZÜMRE BAŞKANI

 

…/09/2019

UYGUNDUR

………………….

OKUL MÜDÜRÜ

 

İNDİRMEK İÇİN LİNK AŞAĞIDA:

2019-2020-TDED-ZUMRE-TUTANAGI

 
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


2018-2019 eğitim-öğretim yılı Türk Dili ve Edebiyatı dersi proje […]

ciz

İlk yetkin örnekleri Eski Yunan’da görülen tiyatro, yüzyıllar içinde […]

ciz

Mübalağa (Abartma): Sözün gücünü ve etkisini artırmak amacıyla bir […]

ciz

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 2. Dönem […]

ciz