2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Türk Dili ve Edebiyatı 10. sınıf yıllık ders planı

 

 

1.ÜNİTE: 3 HAFTA

 GİRİŞ

1. Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi

 

-Tarihî gerçekliğin edebî metinlerde yeniden yorumlandığı, tarihin edebiyattan yararlanabileceği üzerinde durulur. Dinî hayatın edebî dönemleri belirleyen etkenlerden biri olduğundan bahsedilir. Edebiyatın dinî hayata, dinî hayatın da edebiyata ve dile etkide bulunduğuna dikkat çekilir.

 

2. Türk edebiyatının tarihî dönemleri

-Türk edebiyatının ana dönemleri (İslamiyetin kabulünden önceki dönem, İslami Dönem, Batı etkisinde gelişen dönem) üzerinde durulur. Bu dönemlere ilişkin bilgilendirme örnek metinler üzerinden yapılır.

 

 

 

 

 

“Giriş “ üniteleri, ünite tablosunda belirtilen kendi konuları/ kazanımları çerçevesinde ele alınacaktır.

 

( Ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı 2018 müfredatı bkz. sayfa 13,2.madde)

 

 

Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapılır.

OKUMA OKUMA – ( METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME ) KAZANIMLARI
3. Türkçenin tarihî gelişimi

-Sözlü edebiyat dönemi ile ilgili kısaca bilgi verilir. Yazılı edebiyat dönemi hakkındaki açıklamalar Türklerin kullandığı alfabeler (Kök Türk, Uygur, Arap, Kiril, Latin alfabesi) çerçevesinde yapılır.

Dil Bilgisi:İmla ve Noktalama

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

 

“Giriş “ üniteleri, ünite tablosunda belirtilen kendi konuları/ kazanımları çerçevesinde ele alınacaktır.

 

( Ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı 2018 müfredatı bkz. sayfa 13,2.madde)

 

 

Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapılır.

 

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ:

10.SINIF-TÜRK-DİLİ-VE-EDEBİYATI-YILLIK-PLANLARI-2019-2020
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Divan edebiyatı, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra 13. yüzyıldan […]

ciz

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Diksiyon ve Hitabet dersi yıllık planı […]

ciz

Mektup Türünün Genel Özellikleri Mektuplar, insanların duygu ve düşüncelerini, […]

ciz

Eleştiri (tenkit), bir sanat yapıtının iyi ve kötü yönlerini […]

ciz