2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Türk Dili ve Edebiyatı 9. sınıf yıllık ders planı

1.ÜNİTE: 2 HAFTA

 GİRİŞ

1. EDEBİYAT NEDİR?

·          Edebiyat kelimesinin kökeni, terim anlamı ve farklı sanatçıların edebiyat tanımları üzerinde durulur.

2. EDEBİYATIN BİLİMLE VE GÜZEL SANATLARLA İLİŞKİSİ

 

·          Edebiyat, bilim ve güzel sanatlar arasındaki etkileşim üzerinde durulur, bunların birbirlerine kaynaklık ettikleri örneklerle açıklanır.

 

 

 

 

“Giriş “ üniteleri, ünite tablosunda belirtilen kendi konuları/ kazanımları çerçevesinde ele alınacaktır.

( Ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı 2018 müfredatı bkz. sayfa 13,2.madde  )

 

Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapılır.

 

 

 

3. METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

·          Edebî ve öğretici metinlerin özellikleri üzerinde durulur, sınıflandırmadaki ölçütler açıklanır. Metin türlerinin adları verilir ancak bunlarla ilgili ayrıntıya girilmez.

Dil Bilgisi: Dilin Kullanımdan Doğan Türleri

Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur.

DilAğızŞiveLehçe ArgoJargon

YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM YAZMA KAZANIMLARI SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARI
YAZMA SÜRECİ

“ Niçin Yazıyoruz? ”

“Nasıl Yazmalıyız?”

Soruları çerçevesinde öğrencilerin serbest metinler yazmaları sağlanır. Farklı yazarların yazma gerekçeleri ve biçimleri üzerinde durularak öğrencilerin yazmanın doğası üzerinde düşünmeleri sağlanır.

 SÖZLÜ İLETİŞİM

 

İletişim ve Ögeleri

 

Dilin İşlevleri

İletişim ve ögeleri açıklanır, bunların işlevleri üzerinde durulur.

 

 

“Giriş “ üniteleri, ünite tablosunda belirtilen kendi konuları/ kazanımları çerçevesinde ele alınacaktır.

( Ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı 2018 müfredatı bkz. sayfa 13,2.madde )

 

Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapılır.

 

 

HİKÂYE ÖĞRENCİ KAZANIMLARI-HEDEF VE DAVRANIŞLAR
OKUMA  OKUMA – ( METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME )  KAZANIMLARI
2. ÜNİTE: 5 HAFTA

 

HİKÂYE ( ÖYKÜ )

1.Cumhuriyet döneminden bir olay hikâyesi

 

Hikâyenin tanımı ve unsurları

(  kişiler, olay örgüsü, mekân, zaman, çatışma, konu, anlatıcı ve bakış açısı)  hakkında incelenen metinlerle ilişki kurularak bilgi verilir.

2. ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI )EDEBİ METİNLER

A.2.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

A.2. 2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.

A.2. 3. Metnin tema ve konusunu belirler.

A.2. 4. Metindeki çatışmaları belirler.

A.2. 5. Metnin olay örgüsünü belirler.

 

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ: 

9.SINIF-TÜRK-DİLİ-VE-EDEBİYATI-YILLIK-PLANLARI-2019-2020
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


2017-2018 eğitim-öğretim yılı 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı […]

ciz

İsimlerde Küçültme İsimlerde küçültme ve miktarda azlık “-cik,-cek, -ceğiz” […]

ciz

Âşık Tarzı Türk Halk Şiiri: 16. yüzyıldan itibaren Anadolu’da […]

ciz

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başı […]

ciz