1.Türk edebiyatının dönemlerini ana başlıkları ile yazınız. (10 puan)

2. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz? (15 puan)
a) Ülkemizde Denizlili veya Şanlıurfalı kişiler bazı kelimeleri değişik şekillerde söylerler. Bir ülke içinde aynı dilin farklı konuşma şekillerine……………………..denir.
b) Türkiye Türkçesinde “Yeni yılınız kutlu olsun.” Özbekçede “Yangi yilingiz kutli bolsin” denir. Bir dilden ayrılan ve zaman içinde ayrı dil olarak kullanılmaya başlanmış ama birbirinden çok uzaklaşmamış kollarına ……………… denir.
c) Türkçe dünya dilleri arasında yapı yönüyle ………………………..diller grubunda köken bakımından………………………….dil grubunun……………………dilleri ailesinde yer alır.
d) Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına ………………denir.
e) ……………. İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan yaşayan canlı bir varlıktır.

Dil çeşitli işlevlerde kullanılır: Dilin göndergesel işlevi, dilin heyecana bağlı işlevi, dilin alıcıyı harekete geçirme işlevi, dilin kanalı kontrol işlevi, dilin dil ötesi işlevi, dilin şiirsel (sanatsal) işlevi.


3. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki cümleler hangi işlevde kullanılmıştır yazınız. (15 puan)
a) Ünlü tasavvuf şairi Yunus Emre, şiirlerinde daha çok, lirik bir duyarlılıkta ilahi aşkı dile getirmiştir. (…………………….…………)
b) Yaz gelince yüzmeye gideceğiz değil mi? (……………………………………..)
c) Ey güzel dost, sen de vefayı semtten ibaret zannedenlerdenmişsin meğer, aldanmışım! (……………………………….)
d) Bir şoför olarak trafikte herhangi bir sorun yaşamak istemiyorsanız trafik kurallarına uymalısınız. (……………………………….)
e) Kardelen, nergisgillerden, baharda çok erken çiçek açan ve eczacılıkta kullanılan soğanlı bir bitkidir. (……………………………….)

Mehmet ile Elif sokakta karşılaşır
Mehmet:
– Merhaba Elif! Akşam sinemaya gelir misin, bizimle?
Elif:
– Merhaba Mehmet! Teşekkür ederim ama gelemem, akşam başka işim var.
4. Bu konuşmada gerçekleşen iletişimin ögelerini yazınız. (12 puan)

Gönderici: Dönüt :
Alıcı : Kanal :
İleti : Bağlam :

5.Aşağıda yanlış yazılan sözcüklerin doğrusunu yazınız. Eğer yazımı doğruysa aynısını tekrar yazınız. (10 puan)
Asvalt : Direkt (doğrudan) :
Pardüse : Ünvan : Karnıbahar:
6. Aşağıda verilen cümlelerdeki yazım hatalarını bulup doğrusunu altına yazınız. (10 puan)
Asılını soracak olursan sınav çok iyi geçdi, birtek 17’inci soruyu cevaplamakda biraz zorlandım.

Saat sekiz de herzaman buluşduğumuz yer de seni bekliyeceğim.

7. Aşağıda verilen dizelerdeki ses olaylarının altını çizerek ses olayının adını yazınız. (10 puan)
Her şeyin sonrası, evveli sensin Hacet yok hatırlatmasına seni hatıraların

Gönlümün biricik emeli sensin Bir dakika bile çıkmıyorsun aklımdan
(Cemal Safi) (Atilla İlhan)


Reşat Nuri Güntekin’e atfedilen güzel bir söz var: “Niye kitap okumuyor demek, niye piyano çalmıyor demek gibi bir şeydir. Kafayı kitap okumaya alıştırmak, parmakları piyanoya alıştırmaktan daha kolay değildir.”

8.Bu parçada kitap okumayla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (2016 YGS) (6 puan)
A) Zihinsel yönüyle öne çıkan bir edinim olması
B) Okuma becerisinin zaman ve çaba gerektirmesi
C) Küçük yaşta kazanılabilecek bir davranış olması
D) İnsanın sonradan geliştirdiği bir eylem olması
E) Uzun zamanda edinilecek bir alışkanlık olması

Gerektiği yerde gerektiği kadar sözcük… Metinde anlam, tanımlamalarla, çağrıştırmalarla, örneklemelerle değil, tek başına kullanılan sözcüklerle ortaya konuyor. Her tutum, her davranış, her olgu, her nesne ayrıntılara inilmeden onu en iyi anlatan sözcükle veriliyor.
9. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? (2006 ÖSS) (6 puan)
A) Yazılarının sözcük örgüsü, büyük bir değişkenlik gösteriyor
B) Değişik anlatım biçimleri kullanmaktan kaçınıyor
C) Yazılarında en az sözcükle en çok şeyi anlatma ilkesine bağlı kalıyor
D) Sözcükleri, temel anlamları kadar yan anlamlarıyla da kullanmaya çalışıyor
E) Söylediklerinin kolay anlaşılır olmasını istemiyor.


Edebiyat; hava gibi, su gibi, güneş gibi, toprak gibi vazgeçilmezdi. Onunla yatılıp onunla kalkılıyordu ve yaratıcı gücünün sonsuzluğuna, edebiyatın insanı insan yapma büyüsüne İnanılıyordu. Toplumun yozlaşmaya ve her şeyin parayla ölçüldüğü, bilgi ve kültüre duyulan saygının, kredi kartlarına, görselliğe yönelmeye başladığı yıllarda, edebiyat “Bir işlevi yok.” düşüncesiyle gazetelerden kovuldu. Edebiyat kovulunca da gazeteler çirkinleşti, gazetelerle birlikte dil de espri de düşünce de sığlaşıp yüceliğini yitirdi.
10. Bu parçaya dayanılarak, edebiyatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine varılamaz? (6 puan)
A) Ticari bir getirişi olmadığı gerekçesiyle gazetelerden uzaklaştırıldığına
B) Bir zamanlar yaşamın her alanında varlığını hissettirdiğine
C) Kendini yenileyemediği İçin ilgi görmediğine
D) İkinci plana itildiği için, dil, düşünce ve espri kalitesinin düştüğüne
E) Ticari zihniyetin egemen olmaya başlamasıyla etkisini yitirdiğine

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9-Sinif-Turk Dili-Edebiyati-1-Dönem-1-Yazili-Soru-ve-Cevaplari1
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Polisiye roman, dünya edebiyatında 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya […]

ciz

Biyografi (yaşam öyküsü), alanında tanınmış bir kişinin hayatını anlatan […]

ciz

Tariz (İğneleme): Bir sözü, tersini kastederek kullanma sanatıdır. Bir […]

ciz

İrsalimesel: Şiirde atasözü veya vecize (özdeyiş) kullanma sanatıdır. Gün […]

ciz