Araştırma konusu belirlenir. Kütüphane, Genel Ağ, basılı yayın vb. kaynaklar taranarak konu sınırlandırılır.

Kaynak Taraması: Araştırmaya dayalı metin yazma sürecinin ilk aşaması konuyla
ilgili bilgilerin kütüphane veya Genel Ağ’dan taranmasıdır. Araştırma konusu sınırlandırılır ve kaynak taraması buna göre yapılır.
Makale türü hakkında yapılacak bir araştırmada ilk olarak makale konusunda başvurulacak kaynaklar Genel Ağ’dan araştırılır ve kaynak taraması buna göre yapılır. Genel
Ağ’dan tarama yapılırken “Makale nedir?”, “makale türünün özellikleri”, “makale türünün Türk ve dünya edebiyatındaki gelişimi” veya “makale çeşitleri” gibi ifadeler arama
motoruna yazılarak sorgulanır.Bu aşamada dikkat edilmesi geren en önemli nokta Genel Ağ’daki bilgilerin güvenilirliğini kontrol etmektir. Aynı konuda birbirinin tekrarı olan veya alanında uzman olmayan kişilerin Genel Ağ ortamına yüklediği bilgiler her zaman güvenilir olmayabilir.

Bu nedenle Genel Ağ’daki sayfalarda “Kaynaklar” bölümü olmayan veya herhangi bir
kaynağa dayandırılmayan bilgiler şüpheyle karşılanmalıdır. Yazı oluşturulurken edinilen
bilgilerin başka kaynaklarla doğrulanması ve desteklenmelidir.

Kütüphane araştırması yapılacağı zaman Genel Ağ üzerinden kütüphanelerin katalogları önceden taranır, konuyla ilgili kitaplar listelenir. Öncelikle genel bilgi veren ansiklopedilere ve onların atıfta bulunduğu kaynaklara ve güncel yayınlara bakılır.Kaynak Gösterme: Kaynaklar ya metin içinde ya da metin sonunda verilir.
Alıntılar eğer doğrudan aktarılıyorsa tırnak içerisinde gösterilir. Bu yöntemde, alıntı yapılan ifadenin sonuna numara yazılır. Sayfa sonunda ana metinden ayıran bir çizgi
altında verilir. Metinde kullanılan numara buraya yazılarak kaynağın künyesi belirtilir.


Dipnotlar numara sırasına göre her sayfanın sonunda devam ettirilir. Aynı kaynak bir
sonraki dipnotta tekrar edilecekse “adı geçen eser”, ifadesinin ilk harfleri (age.) kullanılarak dipnota sadece sayfa numarası yazılır. “Yazarın adı-soyadı, eserin adı, basıldığı
yayınevinin adı, basıldığı şehir, basım yılı, alıntı yapılan sayfa numarası”.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950) Millî Edebiyat sanatçılarının da eser […]

ciz

Romanın Yapı Unsurları a. Olay Örgüsü: Romanda olayların bir […]

ciz

2017-2018 eğitim-öğretim yılı 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı […]

ciz

Atabet’ül Hakayık, Edip Ahmet Yükneki tarafından ahlak ve din […]

ciz