Atabet’ül Hakayık, Edip Ahmet Yükneki tarafından ahlak ve din konularını öğretmek amacıyla yazılan kaside ve dörtlüklerden oluşan didaktik eserdir. Hakaniye
lehçesiyle ele alınan eser, bir gelenek olan zamanın hükümdarına, Muhammed Dad İspehsalar Bey’e, sunulmuştur. Eser 40 beyit ve 101 dörtlükten oluşur.Eserde beyitler kaside biçiminde düz kafiye örgüsüyle “aa, ba, ca, da…” şeklinde dörtlükler ise mâni tipi uyak örgüsüyle yani aaba şeklinde yazılmıştır. Bugüne kadar dört nüshası bulunabilen bu eserin hem Uygurca hem de Arapça kaleme alındığı görülmüştür. Eser sekiz bölümden oluşmuştur.

Bunlar “Allah’a, Hz.Muhammed’e, dört halifeye, hükümdara övgü olarak dört bölümle başlar. Sonraki bölümlerde ise “bilgelik-cahillik, dili tutmanın yararı ve yolları, cömertlik
cimrilik ve hırs” konuları işlenir. Ayet ve hadislerle desteklenen eserde dil, Kutadgu Bilig’e göre daha ağır bir anlatıma sahiptir.

Yorum Gönder


Benzer Yazılar


İmge Bir varlığı, kavramı, durumu daha canlı ve daha […]

ciz

İzmir Beydağ ilçesi Cumhuriyet Anadolu Lisesi Türk Dili ve […]

ciz

Monografi: Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrıntılarıyla […]

ciz

Değerli öğretmenlerimiz, Yapmış olduğunuz çalışmaları, yazılıları, örnek teşkil etmesi […]

ciz