“Bir Pazar Günü” adlı oyununda Ahmet Kutsi Tecer; toplumsal hayatımızda özellikle kadın-erkek ve
aile ilişkilerinde çıkarların ve paranın önem kazanışını ironik bir bakış açısıyla vermeye çalışır.
Ahmet Kutsi Tecer, modern bir orta oyunu olan “Bir
Pazar Günü” oyununun yazımında geleneksel Türk tiyatrosundan esinlenmiştir. İkiyüzlülük ve trajikomik olaylar
üzerine kurgulanan oyun teknik açıdan zayıf bir eserdir.Ancak geleneksel Türk tiyatrosunda olduğu gibi taklide ve
yanlış anlamalara dayalı davranışlar, konuşmalar ve mizahi
unsurlar öne çıkmaktadır. Oyunda kişilerin konuşmalarının
oldukça başarılı olduğu söylenebilir.


Çok fazla dekorun olmadığı oyunun dramatik örgüsü birbirine dost, iki evli çiftin
kâğıt oynayarak geçirdikleri bir pazar günü, varlıklı bir çiftin katılması ve üç aile yanında
çalışan hizmetçilerin pazar izinlerinde bu ailelerin içyüzünü tartışmaları ile gelişir.


Budramatik örgü etrafında değer çatışmaları üzerinde durulur, kültürel yozlaşmanın
getirdiği ikiyüzlülük ve değerlerden uzaklaşma gibi olumsuzluklara dikkat çekilir.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Günlük Türünün Özellikleri Kişisel hayatı konu alan bilgilendirici metinlerden […]

ciz

İlk İslami ürünler; Kutadgu Bilig (11. yy.), Divan-ı Lügati’t […]

ciz

Bu sanatçıyı ilk defa olarak geçen yıl bir resim […]

ciz

A. SIFAT ÇEŞİTLERİ Niteleme Sıfatları Niteleme sıfatları isimlerin durumlarını, […]

ciz