Biyografi (Yaşam öyküsü)

Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret gibi alanlarda haklı bir üne kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille,
tarafsız bir görüşle yazılan inceleme yazılarına biyografi denir. Eskiden bu tür yazılara “tercüme-i hâl” denirdi.

Biyografiler; yaşamı yazılan kişinin kendisi tarafından değil, onunla ilgili araştırma
yapan, bilgi ve belgelere ulaşan veya onun yaşamına yakından tanıklık etmiş kişiler tarafından kaleme alınır. Biyografilerde tarafsız ve gerçekçi olunmalı, bilgi ve belge, tanıklara,
kanıtlara dayandırılmalıdır. Biyografide kronolojik sıra izlenebilir.Kişi tüm yönleriyle tanıtılır; kişinin önemi, değeri, benzerlerinden farkı belirtilir. Öznel bir tutumdan uzak durulan biyografilerde; kişinin yaşamı aşırı yerme ve övmelerden uzak tutularak açık, sade bir dil kullanılır.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


SIFATLARDA PEKİŞTİRME Anlatımı çekici hâle getirmek, sıfatların anlamlarını güçlendirmek, […]

ciz

1. Türk Edebiyatı’nı dönemlerine ayırınız. (15P.) 2. Aşağıdaki cümlelerde […]

ciz

Zarf Tümleci: Yüklemdeki iş, hareket ve oluşu; zaman, durum, […]

ciz

Mübalağa (Abartma): Sözün gücünü ve etkisini artırmak amacıyla bir […]

ciz