Biyografi (Yaşam öyküsü)

Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret gibi alanlarda haklı bir üne kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille,
tarafsız bir görüşle yazılan inceleme yazılarına biyografi denir. Eskiden bu tür yazılara “tercüme-i hâl” denirdi.

Biyografiler; yaşamı yazılan kişinin kendisi tarafından değil, onunla ilgili araştırma
yapan, bilgi ve belgelere ulaşan veya onun yaşamına yakından tanıklık etmiş kişiler tarafından kaleme alınır. Biyografilerde tarafsız ve gerçekçi olunmalı, bilgi ve belge, tanıklara,
kanıtlara dayandırılmalıdır. Biyografide kronolojik sıra izlenebilir.Kişi tüm yönleriyle tanıtılır; kişinin önemi, değeri, benzerlerinden farkı belirtilir. Öznel bir tutumdan uzak durulan biyografilerde; kişinin yaşamı aşırı yerme ve övmelerden uzak tutularak açık, sade bir dil kullanılır.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Otobiyografi (Öz Yaşam Öyküsü) Bir kişinin, hayatıyla ilgili dönemleri […]

ciz

Dede Korkut Hikâyeleri’nin asıl adı Kitâb–ı Dedem Korkud Alâ […]

ciz

2017-2018 eğitim-öğretim yılı 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı […]

ciz

Ahmet Yesevî, hayatının sonuna kadar İslam tasavvufunun savunucusu olmuş, […]

ciz