Dil Bilgisi 9

1. ÖZNE-YÜKLEM UYUMSUZLUĞU Özne-yüklem uyumsuzluğu kişi bakımından, tekillik-çoğulluk bakımından […]

ciz

ANLAMA DAYALI ANLATIM BOZUKLUKLARI Gereksiz Kelime Kullanılması Aynı kavramı […]

ciz

CÜMLE DIŞI UNSUR Cümlenin kuruluşundaki ögelere dâhil olmayan; sadece […]

ciz

Zarf Tümleci: Yüklemdeki iş, hareket ve oluşu; zaman, durum, […]

ciz

Dolaylı Tümleç: Yükleme; yaklaşma (-a, -e), bulunma (-da, -de, […]

ciz

Cümlenin Yardımcı Ögeleri: Bir cümledeki yargıyı çeşitli yönlerden tamamlayan, […]

ciz

Özne: Cümlede yüklemin bildirdiği işi, hareketi yapan ya da […]

ciz

CÜMLENİN ÖGELERİ Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak […]

ciz

Cümle Çeşitleri Cümleler; yükleminin türüne ve yerine, anlamlarına, oluşturulma […]

ciz

Sıfat Tamlamaları Bir veya daha fazla sıfatın bir (veya […]

ciz

İsim Tamlamaları En az iki tane ismin oluşturduğu tamlamalardır. […]

ciz

Belirli eklerle fiillerden türeyen; isim, sıfat ve zarf olarak […]

ciz

Fiilde Çatı Fiillerin nesnelerine ve öznelerine göre aldıkları biçime […]

ciz

Yapısına Göre Fiiller (Eylemler) Türkçede fiiller yapılarına göre üçe […]

ciz