Genel

Dinleme Türleri Dinleme; sözlü iletileri işitme, anlamlandırma ve sözlü […]

ciz

Düşünceyi Geliştirme Yolları Bir konuda ileri sürülen düşünceyi geliştirmek, […]

ciz

Yazma Süreci Yazma; önceden belirlenmiş bir konuda duygu, düşünce […]

ciz

Halk hikâyesi. Halkın ortak malı olan halk hikâyeleri, göçebe […]

ciz

Dede Korkut Hikâyeleri’nin asıl adı Kitâb–ı Dedem Korkud Alâ […]

ciz

Metinlerin Sınıflandırılması Temelde şiir ve düzyazı biçiminde gruplanan metinler; […]

ciz

Dilin Kullanımdan Doğan Türleri Bir dilin kullanımında, bölgesel ve […]

ciz

Türk Yazı Dilinin Tarihî Gelişimi ESKİ TÜRKÇE Türklerin VIII. […]

ciz

Hikâye Hikâye (öykü); yaşanmış ya da yaşanabilir olay veya […]

ciz

İletişim İletişim duygu, düşünce ve bilgilerin türlü yollarla başkalarına […]

ciz

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konularından biri olan […]

ciz

2018-2019 eğitim-öğretim yılı Türk Dili ve Edebiyatı dersi proje […]

ciz

Değerli öğretmenlerimiz, Yapmış olduğunuz çalışmaları, yazılıları, örnek teşkil etmesi […]

ciz

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başı […]

ciz