Genel

Polisiye roman, dünya edebiyatında 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya […]

ciz

Araştırmaya Dayalı Metin Yazma Araştırma konusu belirlenir. Kütüphane, Genel […]

ciz

Evliya Çelebi, gördüğü bir rüya üzerine gezmeye başlamış ve […]

ciz

Gazete, dergi, Genel Ağ, radyo ve televizyon haberciliği birbirinden […]

ciz

Ajans: Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan […]

ciz

Bir olay ya da olgu üzerine edinilen bilgiye haber, […]

ciz

Bir kimsenin, özellikle tanınmış kişilerin yaşadıkları dönemde gördükleri ya […]

ciz

Arapça “methetmek” kökünden gelen meddah, “methedici”, “övücü”anlamlarının yanında “Peygamberin […]

ciz

Orta oyunu, çevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde oynanan, […]

ciz

Karagöz: Deriden yapılmış kahramanların renkli figürlerinin, ardından aydınlatılmış bir […]

ciz

Hayri İrdal’ın büyükbabası Tevkiî Ahmet Efendi, vaktiyle büyük bir […]

ciz

Efsane; kişi, yer ve olayları konu alan, ,inandırıcılık özelliğine […]

ciz

Yapma destan bir şairin, toplumu etkileyen herhangi bir olayı […]

ciz

Türk Destanlarının Özellikleri • Çin, İran, Arap, Bizans ve […]

ciz