Genel

Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması Fiil çekimlerinde bir zaman ekinin […]

ciz

EK FİİL İsim ve isim soylu kelimelerin yüklem görevinde […]

ciz

Birleşik Zamanlı Fiiller Fiilin birden fazla kip eki almasıyla […]

ciz

Fiilerde Kişi Fiilde bildirilen iş, oluş ya da durumun […]

ciz

Fiillerde Kip Fiilin gösterdiği kılış, durum veya oluşun zamana […]

ciz

Fiil (Eylem) Bir eylemi, bir durumu veya bir oluşu […]

ciz

Zarflar (Belirteçler) Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve kendi türünden kelimeleri […]

ciz

Zamirler (Adıllar) Zamirler; adların yerlerini tutan, kişileri ve nesneleri […]

ciz

Ünlem Söz içinde konuşanın acıma, beğenme, sevinç, korku, çaresizlik, […]

ciz

Bağlaç Kelimeleri, kelime gruplarını, cümleleri ve kimi zaman da […]

ciz

Edat (İlgeç) Yalnız başlarına anlamları olmayan, ad ve ad […]

ciz

SIFATLARDA PEKİŞTİRME Anlatımı çekici hâle getirmek, sıfatların anlamlarını güçlendirmek, […]

ciz

A. SIFAT ÇEŞİTLERİ Niteleme Sıfatları Niteleme sıfatları isimlerin durumlarını, […]

ciz

Sıfatlar (Ön Adlar) “Bu kitap, destanlardan günümüze ulaşmış, özgün […]

ciz