Türk Dili ve Edebiyatı 10

Efsane; kişi, yer ve olayları konu alan, ,inandırıcılık özelliğine […]

ciz

Yapma destan bir şairin, toplumu etkileyen herhangi bir olayı […]

ciz

Türk Destanlarının Özellikleri • Çin, İran, Arap, Bizans ve […]

ciz

Dünya Edebiyatındaki Doğal Destanlar Yunan Edebiyatı: İlyada ve Odysseia, […]

ciz

Destanlar; savaş, göç ve doğal yıkımlar gibi önemli olayların […]

ciz

Divan edebiyatı, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra 13. yüzyıldan […]

ciz

Divan edebiyatı nazım şekillerinden gazel; divan şiirinde aşk, kadın, […]

ciz

Kaside, divan şiirinde din ve devlet büyüklerini övmek için […]

ciz

Âşık Tarzı Türk Halk Şiiri: 16. yüzyıldan itibaren Anadolu’da […]

ciz

Anonim Halk Şiiri: Halkın içinde ortaklaşa bir şekilde oluşturulan […]

ciz

Romanın kahramanı Santiago’nun anne ve babası rahip olması için […]

ciz

Ahmet Yesevî, hayatının sonuna kadar İslam tasavvufunun savunucusu olmuş, […]

ciz

Atabet’ül Hakayık, Edip Ahmet Yükneki tarafından ahlak ve din […]

ciz

Kaşgarlı Mahmut, geniş bir araştırma sonucunda meydana getirdiği eserine […]

ciz