Türk Dili ve Edebiyatı 10

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanındaki Anlayışlar Roman türü, Cumhuriyet Dönemi’ndeki […]

ciz

Biyografi (yaşam öyküsü), alanında tanınmış bir kişinin hayatını anlatan […]

ciz

Cumhuriyet Dönemi’nde Eleştiri Cumhuriyet’in ilk yıllarında daha çok öznel […]

ciz

Cumhuriyet Öncesinde Eleştiri Divan edebiyatındaki hiciv ve halk edebiyatındaki […]

ciz

Eleştiri (tenkit), bir sanat yapıtının iyi ve kötü yönlerini […]

ciz

Tanzimatla birlikte Türk edebiyatında olaya bağlı edebi metinlere şunlar […]

ciz

Bu sanatçıyı ilk defa olarak geçen yıl bir resim […]

ciz

Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1950-1980) 1950-1980 arasında roman türü farklı […]

ciz

Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950) Millî Edebiyat sanatçılarının da eser […]

ciz

Fıkra Fıkra; gazete ya da dergilerde günlük olayların, ülke […]

ciz

Temel Tiyatro Terimleri adaptasyon: 1. Yabancı dille yazılmış bir […]

ciz

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1. Dönem […]

ciz

Halk hikâyesi. Halkın ortak malı olan halk hikâyeleri, göçebe […]

ciz

Dede Korkut Hikâyeleri’nin asıl adı Kitâb–ı Dedem Korkud Alâ […]

ciz