Türk Dili ve Edebiyatı 10

Türk edebiyatının klasikleri arasında yer alan ve her kitapseverin […]

ciz

Deneme Herhangi bir konu üzerinde, yazarın kesin yargılara varmadan […]

ciz

Küçürek (Minimal) Hikâye Resim, sinema gibi sanat dallarında ortaya […]

ciz

İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri Bir dilin bütün […]

ciz

Eleştiriler, eleştirmenin tavır ve tutumuna izlenimsel ve nesnel; konularına […]

ciz

Kürk Mantolu Madonna, Türk Edebiyatı’nın öncü yazarlarından biri olan […]

ciz

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanındaki Anlayışlar Roman türü, Cumhuriyet Dönemi’ndeki […]

ciz

Biyografi (yaşam öyküsü), alanında tanınmış bir kişinin hayatını anlatan […]

ciz

Cumhuriyet Dönemi’nde Eleştiri Cumhuriyet’in ilk yıllarında daha çok öznel […]

ciz

Cumhuriyet Öncesinde Eleştiri Divan edebiyatındaki hiciv ve halk edebiyatındaki […]

ciz

Eleştiri (tenkit), bir sanat yapıtının iyi ve kötü yönlerini […]

ciz

Tanzimatla birlikte Türk edebiyatında olaya bağlı edebi metinlere şunlar […]

ciz

Bu sanatçıyı ilk defa olarak geçen yıl bir resim […]

ciz

Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1950-1980) 1950-1980 arasında roman türü farklı […]

ciz