Türk Dili ve Edebiyatı 9

Konularına Göre Şiir Türleri Lirik Şiir: Aşk, tabiat, özlem, […]

ciz

Şiirde Ahenk Unsurları Şiirde ahenk, seslerin kulağa hoş gelmesiyle […]

ciz

Nazım Birimi nedir? Şiirin bütününü oluşturan dizelerin kümeleniş biçimine […]

ciz

Şiir zengin imgelerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya […]

ciz

Anlatım Teknikleri Öyküleyici metinlerde gösterme (diyalog, iç konuşma, bilinç […]

ciz

Anlatım Biçimleri Öyküleyici metinlerde öyküleme ve betimleme anlatım biçimlerinden […]

ciz

Hikâye Türleri Hikâyeler, olay eksenli veya durum ağrılıklı oluşuna […]

ciz

Dinleme Türleri Dinleme; sözlü iletileri işitme, anlamlandırma ve sözlü […]

ciz

Düşünceyi Geliştirme Yolları Bir konuda ileri sürülen düşünceyi geliştirmek, […]

ciz

Yazma Süreci Yazma; önceden belirlenmiş bir konuda duygu, düşünce […]

ciz

Metinlerin Sınıflandırılması Temelde şiir ve düzyazı biçiminde gruplanan metinler; […]

ciz

Dilin Kullanımdan Doğan Türleri Bir dilin kullanımında, bölgesel ve […]

ciz

Hikâye Hikâye (öykü); yaşanmış ya da yaşanabilir olay veya […]

ciz

İletişim İletişim duygu, düşünce ve bilgilerin türlü yollarla başkalarına […]

ciz