Türk Dili ve Edebiyatı 9

Hikâye Hikâye (öykü); yaşanmış ya da yaşanabilir olay veya […]

ciz

İletişim İletişim duygu, düşünce ve bilgilerin türlü yollarla başkalarına […]

ciz

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konularından biri olan […]

ciz

2018-2019 eğitim-öğretim yılı Türk Dili ve Edebiyatı 9. sınıf […]

ciz

Halk edebiyatının genel özellikleri şunlardır: Şiirler, çoğu zaman saz […]

ciz

Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide): Recaizade Mahmut Ekrem’in önderliğinde Servet-i […]

ciz

1940 yılından sonra Cumhuriyet Son Dönem Türk Edebiyatının özellikleri, […]

ciz

Atilla İlhan’ın 1952-1956 yıllarında çıkardığı derginin adı olan “Mavi”nin […]

ciz

HİSARCILAR (1950-1980) Çınaraltı dergisinde yazdıklarıyla Garip akımına karşı tepkilerini […]

ciz

İkinci Yeni Şiir Akımının Genel Özellikleri Aklın mantıksal işleyişine […]

ciz

Toplumcu gerçekçi şiir, serbest nazım özellikleri taşır. Toplumcu gerçekçi […]

ciz

Garipçiler, şiirlerini; Garip adlı kitapta yayımlamışlardır. Bu kitabın önsözünde […]

ciz

Yedi Meşalecilerin Özellikleri 1. Sanat sanat içindir anlayışını benimsemişlerdir. […]

ciz

• Saf (öz) şiir anlayışı Paul Valery’nin şiirde dili […]

ciz