Türk Dili ve Edebiyatı 12

Bir olay ya da olgu üzerine edinilen bilgiye haber, […]

ciz

Bir kimsenin, özellikle tanınmış kişilerin yaşadıkları dönemde gördükleri ya […]

ciz

Arapça “methetmek” kökünden gelen meddah, “methedici”, “övücü”anlamlarının yanında “Peygamberin […]

ciz

Orta oyunu, çevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde oynanan, […]

ciz

Karagöz: Deriden yapılmış kahramanların renkli figürlerinin, ardından aydınlatılmış bir […]

ciz

Hayri İrdal’ın büyükbabası Tevkiî Ahmet Efendi, vaktiyle büyük bir […]

ciz

Efsane; kişi, yer ve olayları konu alan, ,inandırıcılık özelliğine […]

ciz

Yapma destan bir şairin, toplumu etkileyen herhangi bir olayı […]

ciz

Türk Destanlarının Özellikleri • Çin, İran, Arap, Bizans ve […]

ciz

Dünya Edebiyatındaki Doğal Destanlar Yunan Edebiyatı: İlyada ve Odysseia, […]

ciz

Destanlar; savaş, göç ve doğal yıkımlar gibi önemli olayların […]

ciz

Divan edebiyatı, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra 13. yüzyıldan […]

ciz

Divan edebiyatı nazım şekillerinden gazel; divan şiirinde aşk, kadın, […]

ciz

Kaside, divan şiirinde din ve devlet büyüklerini övmek için […]

ciz