Türk Dili ve Edebiyatı 12

Âşık Tarzı Türk Halk Şiiri: 16. yüzyıldan itibaren Anadolu’da […]

ciz

Anonim Halk Şiiri: Halkın içinde ortaklaşa bir şekilde oluşturulan […]

ciz

Romanın kahramanı Santiago’nun anne ve babası rahip olması için […]

ciz

Ahmet Yesevî, hayatının sonuna kadar İslam tasavvufunun savunucusu olmuş, […]

ciz

Atabet’ül Hakayık, Edip Ahmet Yükneki tarafından ahlak ve din […]

ciz

Kaşgarlı Mahmut, geniş bir araştırma sonucunda meydana getirdiği eserine […]

ciz

İlk İslami ürünler; Kutadgu Bilig (11. yy.), Divan-ı Lügati’t […]

ciz

Halk hikâyeleri; gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı […]

ciz

Mesnevi, İran edebiyatından alınmış bir nazım biçimidir. Beyitlerden oluşan […]

ciz

Sinekli Bakkal, Abdulhamit Devri İstanbulunun kenar mahallelerinden birisidir. Mahallenin […]

ciz

Blog (İnternet Günlükleri) İnternetin yaygınlaşması ile sosyal medya uygulamaları […]

ciz

Günlük Türünün Özellikleri Kişisel hayatı konu alan bilgilendirici metinlerden […]

ciz

Elektronik posta (e-posta) E-posta elektronik posta veya elektronik mektup […]

ciz

Mektup Türünün Genel Özellikleri Mektuplar, insanların duygu ve düşüncelerini, […]

ciz