CÜMLE DIŞI UNSUR
Cümlenin kuruluşundaki ögelere dâhil olmayan; sadece dolaylı olarak yardımcı olan
kelime, kelime grubu veya cümlelere cümle dışı unsur denir. Bu unsurlar açıklama, pekiştirme gibi işlevlerle cümlede yer alır ve cümlenin her yerinde bulunabilir. Bağlaçlar,
ünlemler, seslenme ve hitap kelimeleri ile ara söz ve ara cümleler cümle dışı unsur olarak
kullanılır.

Örnek: Çok düşündü ancak bu olaydan babasına bahsedemezdi. (bağlaç)
CDU
• Hey, bu tarafa doğru gelin! (ünlem)
CDU
• Mehmet -kendisi komşumuzdur- kibar ve hassas biriydi. (ara cümle)
CDUAra Söz ve Ara Cümle: Cümlenin tamamının ya da cümledeki bir ögenin anlamını
kuvvetlendirmek, pekiştirmek, açıklamak amacıyla kullanılan ve cümlenin herhangi bir
ögesi olarak kabul edilmeyen söz veya kelime grubuna ara söz, cümle şeklinde olanlara da
ara cümle denir.

Örnek: Masanın üzerindeki kalemi, ucu sivri olanı, uzatır mısın? (ara söz)
• Mustafa -geçen yıl hukuk fakültesini kazandı- dün okula gelmişti. (ara cümle)Uyarı: Ara söz ve ara cümleler çıkarıldığında, cümlenin anlamında eksilme veya bozulma olmaz. Ara sözler cümlede herhangi bir ögenin açıklayıcısı olur ve açıklayıcı oldukları ögeyle birlikte değerlendirilir. Bunlar cümle içinde iki virgül, iki kısa çizgi arasında ya
da yay ayraç içinde kullanılır.

Örnek: Tören konuşmanızı (sosyal medyanın zararları) çok beğendi. (ara söz)
• Mahmut Bey — Ceyhan’da beraber çalıştığımız öğretmen arkadaş — yarın buraya
gelecek. (Ara söz, özne görevindedir.)• Ferhat Bey (müdür yardımcısı) sizi görmek istiyor. (ara söz)
CDU
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1950-1980) 1950-1980 arasında roman türü farklı […]

ciz

Günlük Türünün Özellikleri Kişisel hayatı konu alan bilgilendirici metinlerden […]

ciz

Belirli eklerle fiillerden türeyen; isim, sıfat ve zarf olarak […]

ciz

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 9. sınıf Türk Dili […]

ciz