Dolaylı Tümleç: Yükleme; yaklaşma (-a, -e), bulunma (-da, -de, -ta, -te) ve ayrılma (-dan, -den, -tan, -ten) ekleriyle bağlanarak cümlede yüklemin göstermiş olduğu iş,
hareket ve oluşun anlamını yönelme, bulunma ve çıkma bakımından tamamlayan kelime
veya kelime guruplarına dolaylı tümleç denir. Cümlede dolaylı tümleci bulabilmek için
yükleme “kime, kimde, kimden; neye, neyde, neyden; nereye, nerede, nereden” sorularından uygun olanı sorulur.

Örnek: • Yarınki toplantıya saat ikide katılacaksın.
Neye katılacaksın? (Yarınki toplantıya)• Bu arabanın aynısını Orhan’da görmüştüm.
Kimde görmüştüm? (Orhan’da)

• Sınıftan ilk önce Türker çıktı.
Nereden çıktı? (sınıftan)

Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Yapısına Göre Fiiller (Eylemler) Türkçede fiiller yapılarına göre üçe […]

ciz

Birleşik Zamanlı Fiiller Fiilin birden fazla kip eki almasıyla […]

ciz

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı sene başı Türk Dili ve Edebiyatı […]

ciz

CÜMLE DIŞI UNSUR Cümlenin kuruluşundaki ögelere dâhil olmayan; sadece […]

ciz