Dolaylı Tümleç: Yükleme; yaklaşma (-a, -e), bulunma (-da, -de, -ta, -te) ve ayrılma (-dan, -den, -tan, -ten) ekleriyle bağlanarak cümlede yüklemin göstermiş olduğu iş,
hareket ve oluşun anlamını yönelme, bulunma ve çıkma bakımından tamamlayan kelime
veya kelime guruplarına dolaylı tümleç denir. Cümlede dolaylı tümleci bulabilmek için
yükleme “kime, kimde, kimden; neye, neyde, neyden; nereye, nerede, nereden” sorularından uygun olanı sorulur.

Örnek: • Yarınki toplantıya saat ikide katılacaksın.
Neye katılacaksın? (Yarınki toplantıya)• Bu arabanın aynısını Orhan’da görmüştüm.
Kimde görmüştüm? (Orhan’da)

• Sınıftan ilk önce Türker çıktı.
Nereden çıktı? (sınıftan)

Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Tevriye: Bir anlatım inceliği elde etmek için birden çok […]

ciz

10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı […]

ciz

İlk yetkin örnekleri Eski Yunan’da görülen tiyatro, yüzyıllar içinde […]

ciz

Divan edebiyatı, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra 13. yüzyıldan […]

ciz