CÜMLENİN ÖGELERİ
Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan kelime ya da söz öbeklerine
cümle denir. Cümle temel ve yardımcı ögelerden oluşur.

1. Cümlenin Temel Ögeleri: Cümlenin temel ögeleri yüklem ve öznedir.

A. Yüklem: Cümlede kip ve zaman bildirerek yargıyı ortaya koyan temel unsura yüklem
denir. Yüklem, tek başına cümle özelliği gösterir. Diğer ögeler yüklemin tamamlayıcısıdır. Yüklemsiz cümle olmaz. Bir cümlede yüklemi bulabilmek için yargıyı tamamlayan kelime ya da kelime grubu bulunmalıdır.


Bu yargı çekimli fiil, isim ya da isim
soylu kelime gruplarıdır.
Örnek: Hafta sonu şiir dinletisine gideceğiz.
yüklem
Biliyordu.
Yüklem
Uyarı: Her kelime ya da kelime gurubu yüklem olabilir.

• Dağ yolculuğumuz şimdi başlayacak. (fiil)
• En sevdiği oyun saklambaçtı. (isim)
• Bizim sınıfın en iyi öğrencisi sensin. (zamir)
• Bugünlerde biraz rahatsız gibiydi. (edat)
• Onları büyüleyen manzara, yemyeşil kırlardı. (sıfat tamlaması)
• Şarkı söyleyen kız, sınıf arkadaşımdı. (isim tamlaması)
• Gençlerin gözleri ışıl ışıldı. (ikileme)
• Örnek davranışlarıyla gözümüze girmişti. (deyim)
• Öğrenmenin bir yolu da dinlemektir. (fiilimsi)Uyarı: Yüklem genellikle cümlenin sonunda bulunur. Günlük konuşmalarda, atasözlerinde ve şiirlerde yüklemin yeri değişebilir.
• Çabuk buraya gel sen!
• Sakla samanı gelir zamanı.
• Geçti, istemem gelmeni
• Yokluğunda buldum seni
• Bırak vehmimde gölgeni
• Gelme artık, neye yarar
Necip Fazıl Kısakürek
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980) 1950 sonrasında tiyatro teknik açıdan […]

ciz

10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı […]

ciz

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı seçmeli Diksiyon ve Hitabet dersi yıllık […]

ciz

Kısa bir süre önce Semerkant’a gelen Ömer Hayyam, bir […]

ciz