Zarf Tümleci: Yüklemdeki iş, hareket ve oluşu; zaman, durum, miktar, sebep, yeryön bildirerek tamamlayan kelime veya kelime gruplarına zarf tümleci denir. Bir cümledeki zarf tümlecini bulabilmek için yükleme “ne zaman, nasıl, ne kadar, neden, niye,
nereye” sorularından biri sorulur. Bir cümlede aynı ya da ayrı türden birden fazla zarf
tümleci bulunabilir.

Örnek: • Hülya’yı dün sabah görmüştü.
Ne zaman görmüştü? (dün sabah)• Ziyafet sofrasındaki yemekleri tek tek inceledi.
Nasıl inceledi? (tek tek)

• Babası, akşama kadar pencerenin önünde onun gelmesini beklerdi.
Ne kadar beklerdi? (akşama kadar)

• Öfkesinden etrafındaki insanlara bağırıyormuş.
Niçin bağırıyormuş? (öfkesinden)

• Tamam, ben ileri gideceğim.
Nereye gideceğim? (ileri)Uyarı: Yön bildiren kelimeler çekim eki alarak kullanılırsa zarf tümleci değil, dolaylı
tümleç ya da belirtili nesne olur.
Örnek:• Elindeki valizleri aşağı bıraktı. (zarf tümleci)
• Elindeki valizleri aşağıya bıraktı. (dolaylı tümleç)
• Yardımcı personele bir güzel aşağıyı temizletti. (belirtili nesne)
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


2018-2019 eğitim-öğretim yılı sene başı Türk Dili ve Edebiyatı […]

ciz

Konusu ve amacı belli olan, nerede ve ne zaman […]

ciz

Yazar kendi yaşadığı bir olayı anlatmıştır. Yazarımız bir pilottur. […]

ciz

Tanzimatla birlikte Türk edebiyatında olaya bağlı edebi metinlere şunlar […]

ciz