Üzerinde söz söyleyebileceğiniz, fikir üretebileceğiniz bir konu seçiniz. Çünkü deneme yazarı ele aldığı konuda
birikim sahibi olmalı; yazısında ileri süreceği düşüncelerle okurunun ufkunu açabilmeli,
ona yeni bir bakış açısı kazandırabilmelidir.Deneme, Nurullah Ataç’ın ifadesiyle “ben’in ülkesidir.’’ Ataç, bu sözüyle deneme türünün tamamen kişisel özellikler taşıyan bir tür olduğunu, yazarın herhangi bir konuyu
kendi bakış açısına göre kendi kendine konuşuyormuş gibi kaleme aldığını ifade eder. Bu
yüzden deneme yazılarının çıkış noktasının yazarın kendi yaşantısı ve izlenimleri olduğu
söylenebilir. Yazar kendinden bahsederek tüm insanlığı ilgilendiren bir konuyla ilgi görüşlerini paylaşır.
Yazınızın planını oluşturup yazınıza nasıl başlayacağınıza ve yazarken nelere
değineceğinize karar veriniz.


Ele alacağınız konu hakkında araştırma yaparak yazınızda kullanabileceğiniz bilgileri
bir yere not alınız. Düşüncelerinizi bir kâğıda gelişigüzel
yazınız sonra bunları önemliden önemsize göre düzenleyiniz. Böylece yazınızın daha kolay anlaşılabilir olmasını sağlayabilirsiniz. Yazınıza okurun ilgisini çekecek ve denemeyi sonuna kadar okunmasını sağlayacak bir giriş cümlesi ile
başlayınız. Konuyla ilgili ortaya koyduğunuz her düşünceyi ayrı bir paragrafta işleyiniz.
Birçok düşünce yazısı en az üç paragraftan oluşur. Yazının paragraflara bölünmesi, anlatılmak istenilenin daha kolay ve açık bir biçimde ortaya koyulmasını sağlar. Anlatımı güçlendirmek için düşünceyi geliştirme yollarını kullanınız. Yazınızı kaleme alırken okuma
bölümündeki deneme türünün özelliklerini taşımasına özen gösteriniz.


Yazınızı; dil bilgisi, yazım, noktalama, anlatımın özellikleri, yapı ve şekil unsurları
arasındaki anlam bağlantıları, tutarlılık, denge ve akış bakımından gözden geçiriniz.Yazınızın okunaklı olmasına ve sayfa düzenine dikkat ediniz. Yazınızı çeşitli araç ve yöntemlerle, gazete, sosyal medya…) paylaşabilirsiniz.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Türk Dili ve Edebiyatı 11. sınıf […]

ciz

1. Eş Anlamlı Kelimeler Yazılışları farklı, anlamları aynı olan […]

ciz

10.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 1. Yazılı Soruları […]

ciz

Konusu ve amacı belli olan, nerede ve ne zaman […]

ciz