Destanlar; savaş, göç ve doğal yıkımlar gibi önemli olayların etkisiyle söylenmiş yiğitlik ve olağanüstülüklerle dolu uzun, manzum hikâyelerdir. Destanlar milletlerin yaratılışını, gelişimini, hayatta kalma mücadelelerini anlatır. Aynı zamanda ulusların ilk sözlü
ürünleridir. Mekân ve zaman kavramları bulunsa da çok belirgin değildir. Daha çok olağanüstü özelliklere sahip, kahramanlar ve bu kahramanların etrafında gelişen olaylar ön
plandadır. Bu manzum hikâyeler ilahî bakış açısıyla yazılan epik şiirin ilk örnekleridir.

Destanlar doğal ve yapma destan olarak ikiye ayrılır:
1. Doğal destanlar: Doğal destanların söyleyeni belli değildir. Yazının bulunmadığı dönemlerde ortaya çıkmış destanlardır. Doğal destanlar üç aşamadan oluşur:
• Doğuş, oluşum aşaması: Milletlerin tarihini derinden etkileyen olayların ve kahramanların ortaya çıktığı zamandır.
• Yayılma aşaması: Yaşanan olaylar ve olaylar içindeki kahramanlar, sözlü gelenek yoluyla ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa aktarılır.
• Derleme aşaması: Sözlü gelenekteki destanların şairler tarafından derlenmesidir.2. Yapma destanlar: Bu destanlar belirli bir yazar tarafından eski örneklere uygun ve
manzum olarak ele aldığı doğal destanlara benzeyen eserlerdir.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


İstiare (Eğretileme): Benzetmenin asıl unsurları olan benzeyen ya da […]

ciz

Münazara Bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak […]

ciz

Türk Destanlarının Özellikleri • Çin, İran, Arap, Bizans ve […]

ciz

Teşhis (Kişileştirme): İnsan dışındaki varlık ve kavramlara insana ait […]

ciz