Ahmet Yesevî, hayatının sonuna kadar İslam tasavvufunun savunucusu olmuş, Yesevîye tarikatını kurarak Anadolu’da İslamiyet’in yayılmasında etkili olmuştur.
Divan-ı Hikmet, 12. yy.da Dinî-Tasavvufi Halk Edebiyatı’nın kurucusu kabul edilen Ahmet Yesevî tarafından söylenmiş “hikmet” adı verilen şiirlerin toplandığı eserdir.
Ahmet Yesevi’den neredeyse 900. yıl sonra bize kadar ulaşan “Hikmetler” Türk dünyasının
manevi hayatında çok önemli bir yere sahiptir.Hakaniye lehçesiyle yazılmış olan eserde Arapça ve Farsça kelimeler de bulunmaktadır. Eserde hem dörtlüklere hem de beyitlere yer verilerek hem hece hem de aruz kullanılmıştır. 144 dörtlük ve bir münacaattan oluşur. Şiir türü olarak lirik ve didaktik özellikler taşıyan hikmetlerde işlenen konular tamamen dinî içeriklidir.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Halk edebiyatının genel özellikleri şunlardır: Şiirler, çoğu zaman saz […]

ciz

Polisiye roman, dünya edebiyatında 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya […]

ciz

İlk yetkin örnekleri Eski Yunan’da görülen tiyatro, yüzyıllar içinde […]

ciz

Sinekli Bakkal, Abdulhamit Devri İstanbulunun kenar mahallelerinden birisidir. Mahallenin […]

ciz