Kaşgarlı Mahmut, geniş bir araştırma sonucunda meydana getirdiği eserine XI. yüzyıl Orta Asya Türk halkı arasında yaşamakta olan halk edebiyatı ürünlerinden canlı örnekler
de almış, böylece birçok kültür malzemesinin yok olmasını önlemiştir. Bu örnekler birtakım atasözlerinden, sosyal ve ahlaki manzumelerden, koşuklardan, sagulardan ve destanlardan seçilmiş parçalardan meydana gelir.Divanu Lügat’it-Türk’teki halk edebiyatı örneklerinden bir kısmı da yazarın yaşadığı çağa yakın zamanlara ait destanlardan alınmıştır. Eserde yer alan tabiat güzellikleri, av
eğlenceleri, aşk heyecanları ve sosyal-ahlaki konuların İslamiyet’ten sonraki halk edebiyatına ait örnekler olduğu düşünülmektedir. Divanu Lügati’t-Türk’te Türkçe kelimelerin
sayısı 7500’den fazladır.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Olaylar İngiltere’de bir çiftlikte geçer.   Hayvanlar, çiftlik sahibi zalim […]

ciz

İrsalimesel: Şiirde atasözü veya vecize (özdeyiş) kullanma sanatıdır. Gün […]

ciz

Mübalağa (Abartma): Sözün gücünü ve etkisini artırmak amacıyla bir […]

ciz

CÜMLENİN ÖGELERİ Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak […]

ciz