Kaşgarlı Mahmut, geniş bir araştırma sonucunda meydana getirdiği eserine XI. yüzyıl Orta Asya Türk halkı arasında yaşamakta olan halk edebiyatı ürünlerinden canlı örnekler
de almış, böylece birçok kültür malzemesinin yok olmasını önlemiştir. Bu örnekler birtakım atasözlerinden, sosyal ve ahlaki manzumelerden, koşuklardan, sagulardan ve destanlardan seçilmiş parçalardan meydana gelir.Divanu Lügat’it-Türk’teki halk edebiyatı örneklerinden bir kısmı da yazarın yaşadığı çağa yakın zamanlara ait destanlardan alınmıştır. Eserde yer alan tabiat güzellikleri, av
eğlenceleri, aşk heyecanları ve sosyal-ahlaki konuların İslamiyet’ten sonraki halk edebiyatına ait örnekler olduğu düşünülmektedir. Divanu Lügati’t-Türk’te Türkçe kelimelerin
sayısı 7500’den fazladır.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Kurucusu Buğra Han Baş ile magistra® üzerine bir söyleşi: […]

ciz

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2018-2019 EĞİTİM VE […]

ciz

Masal; genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp […]

ciz