Edebî Sanatlar (Söz Sanatları)

Edebiyatta anlatımı zenginleştirmek, renklendirmek ve daha çarpıcı bir duruma getirmek için temelde benzetme esasına dayalı, söz ve anlama bağlı anlatım inceliği ve özelliğidir.


Edebî metinlerin sanatsal niteliklerinin anlaşılmasında edebî sanatların önemli bir yeri vardır. Teşbih, istiare, mecazımürsel, teşhis, intak, tenasüp, tezat, telmih, hüsnütalil, tecahüliarif, kinaye, tevriye, tariz, irsalimesel ve mübalağa başlıca edebî sanatlardır.

Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Evliya Çelebi, gördüğü bir rüya üzerine gezmeye başlamış ve […]

ciz

Sayfaya katkı için edebiyatdersi1@gmail.com adresine her türlü bilgi ve doküman yollayabilirsiniz.

ciz

Belirli eklerle fiillerden türeyen; isim, sıfat ve zarf olarak […]

ciz

İsimlerde Küçültme İsimlerde küçültme ve miktarda azlık “-cik,-cek, -ceğiz” […]

ciz