Edebî Sanatlar (Söz Sanatları)

Edebiyatta anlatımı zenginleştirmek, renklendirmek ve daha çarpıcı bir duruma getirmek için temelde benzetme esasına dayalı, söz ve anlama bağlı anlatım inceliği ve özelliğidir.


Edebî metinlerin sanatsal niteliklerinin anlaşılmasında edebî sanatların önemli bir yeri vardır. Teşbih, istiare, mecazımürsel, teşhis, intak, tenasüp, tezat, telmih, hüsnütalil, tecahüliarif, kinaye, tevriye, tariz, irsalimesel ve mübalağa başlıca edebî sanatlardır.

Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Dinleme Türleri Dinleme; sözlü iletileri işitme, anlamlandırma ve sözlü […]

ciz

Elektronik posta (e-posta) E-posta elektronik posta veya elektronik mektup […]

ciz

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 9. sınıf Türk Dili […]

ciz

Kinaye (Değinmece): Gerçek anlamı da düşünülebilecek bir sözü gerçek […]

ciz