Efsane Derleme
Yakın çevrenizdeki varlıklar, mekânlar tarihî olaylar, tabiat olayları ve inançlarla ilgili
efsaneleri sözlü kültür kaynaklarından (anlatıcı kişilerden) derleyiniz.

Alan araştırması, halk edebiyatı ile ilgili (folklor) araştırma ve çalışmalarda, araştırıcının araştırma yapacağı bireyin, grubun, ya da topluluğun yaşadığı yere giderek yaptığı
çalışmaya denir. Alan araştırmasının farklı yöntemleri vardır. Derleme çalışmalarındaalan araştırması yöntemlerinden görüşme yöntemini kullanabilirsiniz. Görüşme yaparken görüşme yapılan kaynak kişinin yaşı, öğrenim durumu, memleketi, mesleği, verdiği
bilgileri nasıl ve kimden öğrendiği, görüşme tarihi, yeri ve görüşmeyi yapan kişi mutlaka
kaydedilmelidir.

Derleme yaparken kaynak kişilerin iş durumları düşünülmeli; tarla, bahçe veya devlet
memuriyeti gibi günlük işlerinden veya mesaiden alıkonularak görüşme yapılmamalıdır.
Aynı konuda bir kişiyle görüşmekle yetinilmemeli, mümkün olduğunca çok sayıda
kişiyle görüşülmelidir.Görüşme sırasında alınan cevaplar doğrudan yazıya geçirilebileceği gibi teyp, telefon
ya da ses kayıt cihazı kullanılabilir. Cihaz kullanmadan önce kaynak kişiden izin alınmalıdır. Aşağıda derleme yaparken kullanabileceğiniz örnek bir derleme çizelgesi verilmiştir.
Efsanenin adı :
Derleme tarihi :
Kaynak kişi veya kişiler :
Derleme yöntemi :

Derlenen Metin
“Bozkurtların Ölümü”, “Gün Olur Asra Bedel” gibi eserler, destan türünden etkilenerek yazılmıştır.Türk halkının yurdunu savunmasını ya da ülkenin bekası için üzerine
düşeni seve seve yapmasını dikkate alarak “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri”
konusunda tercih ettiğiniz türde bir yazı yazabilirsiniz.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Şiir zengin imgelerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya […]

ciz

Otobiyografi (Öz Yaşam Öyküsü) Bir kişinin, hayatıyla ilgili dönemleri […]

ciz

Momo, Zaman Tasarruf Şirketine karşı arkadaşlarıyla birlikte daha çok […]

ciz

İlk İslami ürünler; Kutadgu Bilig (11. yy.), Divan-ı Lügati’t […]

ciz