EK FİİL
İsim ve isim soylu kelimelerin yüklem görevinde kullanılmasını sağlayan, ayrıca eklendiği çekimli fiilleri, birleşik zamanlı fiil yapan ek biçimindeki yardımcı eyleme ek fiil
(ek eylem)
denir. Ek fiil mastar olarak anlamı olmayan “-i(mek)” fiilidir. Konuşmada ve yazmada ek fiildeki “-i” genellikle düşer. Ek fiilin iki görevi vardır: isim ve isim soylu kelimelere eklenerek onları yüklem yapmak, çekimlenmiş (basit zamanlı) fiillere eklenerek onları birleşik zamanlı yapmak
1. İsim Soylu Kelimeleri Yüklem Yapmak: İsimler ve isim soylu kelimeler (zamir, sıfat, zarf, edat) ek fiil alarak cümlede yargı bildirir duruma gelirler, yüklem olurlar. İsim
soylu kelimelerin ek fiil alarak yüklem oldukları cümlelere isim cümleleri denir. İsim cümlelerinde ek fiil, dört kiple çekimlenir:1. Görülen (Bilinen) Geçmiş Zaman (idi)
2. Duyulan (Öğrenilen) Geçmiş Zaman (imiş)
3. Geniş Zaman –
4. Şart Kipi (ise)
Örnek: iyi – y – di – m
Örnek: iyi – y – miş – im
Örnek: iyi – y – im
Örnek: iyi – y – se – m

Ek Fiilin Olumsuzu
İsim cümlelerinde ek fiilin olumsuzu “değil” edatıyla yapılır. “değil” olumsuzluk edatı isimle ek fiil arasına eklenir.
Örnek: Yürümek iyi bir spordur. (olumlu)
Yürümek iyi bir spor değildir.(olumsuz)Ek Fiilin Soru Şekli
Ek fiilin soru biçimi de diğer fiillerde olduğu gibi “mi” soru edatıyla yapılır. “mi” soru
edatı isimle ek fiil arasına eklenir.
Örnek: Yürümek iyi bir spor mudur?

Basit Zamanlı Fiilleri Birleşik Zamanlı Yapmak
Basit zamanlı (sadece bir kip eki almış) fiiller, ek fiil alarak birleşik zamanlı (birden
fazla kip eki almış) fiil olur. Fiilin birleşik zamanlı olması demek iki kip ekinin yan yana
gelmesi demektir. Birleşik zamanlı fiillerde ikinci kip eki her zaman ek fiildir. Fiil cümlelerinde ek fiil, üç kiple çekimlenir:
1. Ek Fiilin Hikaye Hikaye Birleşik Zamanı (idi)
2. Ek Fiilin Rivayet Birleşik Zamanı (imiş)
3. Ek Fiilin Şart Birleşik Zamanı (ise)Örnek: ”seviyorum” fiili sadece bir kip eki (şimdiki zaman eki) aldığı için basit zamanlı fiildir. “seviyormuşum (seviyor imişim)” fiili ise iki kip eki (şimdiki zaman eki +
öğrenilen geçmiş zaman eki) aldığı için birleşik zamanlı fiildir ve ikinci kip eki ek fiildir.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


9. Sınıf Kelimede Anlam ve Kavram Ders Notları (Mehmet […]

ciz

Altın Anahtar Yayınları, YGS LYS Dil ve Anlatım – […]

ciz

Sıfatlar (Ön Adlar) “Bu kitap, destanlardan günümüze ulaşmış, özgün […]

ciz

10. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2018-2019 eğitim-öğretim […]

ciz