“Elveda Gülsarı” adlı roman 1963 yıllarında Rusça yazılmış, 1966’da yayımlanmış,
daha sonra Kırgızca’ya çevrilmiştir. Roman; yazıldığı yıl çok ses getirir, birçok eleştirmenin dikkatini çeker.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ünlü cins bir at olan Gülsarı’nın doğumundan ölümüne kadar sahibi Tanabay’la birlikte bir köyde geçen zor ve acı geçen hayatı romanın
ana konusudur. Romanda atın hayatıyla paralel olarak atın sahibi Tanabay’ın ve Tanabay
gibi devrime inanmış Kırgız gençlerinin sıkıntılı ve zor geçen hayatı anlatılır. Değişen
hayat karşısında Tanabay’ın hayatının son döneminde bocalaması ve devrimle birlikte
değerlerin yok edildiğini geç de olsa fark etmesi üzerinde durulur. Bunun yanı sıra yeni
rejimin halka vaat ettiği güzel hayatın gerçekleşmemesi, halkın gittikçe zor şartlarda yaşaması ve yoksullaşması işlenir; rejimin vurdumduymaz yöneticileri Tanabay’ın ağzından
eleştirilir.Cengiz Aytmatov, “Elveda Gülsarı”da kendi kültüründen, gelenek ve göreneklerinden sıkça bahseder. Yazar, Kırgızların göçebe kültüründe önemli bir yere sahip hayvancılığın özellikle atın önemini anlatır. At, bozkır kültürünün vazgeçilmez bir unsurudur.
Bunun yanında Kırgızların millî değerlerine ve sanatlarına dair bilgiler verir. Özellikle


gençlerin zamanla bu değerleri unutmasını eleştirir; keçe çadırların, demirciliğin sırf eski
hayatı temsil ediyor diye terk edilmesinden büyük bir üzüntü duyar.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


EK FİİL İsim ve isim soylu kelimelerin yüklem görevinde […]

ciz

Kinaye (Değinmece): Gerçek anlamı da düşünülebilecek bir sözü gerçek […]

ciz

Öz Geçmiş Yazarken; 1. Bilgileri A-4 kâğıda en fazla […]

ciz

MEB tarafından öğretmenlere okunması tavsiye edilen kitaplar;

ciz