YENİ MÜFREDATA UYGUN FORMLAR


Ayrıntılı Eğitim-Öğretim Takvimi

Kitap Okuma Değerlendirme Ölçeği

Öğrenci Ürün Dosyası

Öğrenci Ürün Dosyası Değerlendirme Formu

Grup Değerlendirme Forumu (Gözlem Örneği)

İzleme ve Başarı Testlerinde Kullanılacak Soru Dağılım Çizelgesi

Yazma Alanında Öğrenciyi Değerlendirme Ölçeği

Şiir Kitabı Okuma Değerlendirme Gözlem Formu (12. Sınıf)

Fikrî Yazılar değerlendirme Gözlem Formu (11. Sınıf)

 

Ana Sayfa