Yaşadığınız ya da kurguladığınız bir olayı haber metni şeklinde yazınız.
Öncelikle yapılacak olan haberin haber değeri olması
gerekir. Haber yapılacak olan olay ilgi çekici, az rastlanan,
heyecan ve merak uyandıran
nitelikte olmalıdır. Haberi yazmaya başlamadan önce haber
yapılacak olan konu ile ilgili
bilgi toplamak gerekir. Haber
yazarken o konu ile ilgili geçmişte yapılmış olan araştırma, anket veya haberlerden faydalanılabilir. Haberin metninde 5N1K kuralı ; ne, ne zaman, nerede, nasıl, neden, kim,
sorularının cevapları yer almalıdır.
Haber yazarken çok kullanılan ters piramit tekniği kullanılabilir.Ters piramit, haber metninde bilgileri en önemliden daha az önemliye doğru sıralamaktır. Ters piramit
tekniğinin tersi olan düz piramit tekniği ise ayrıntıdan başlanarak, haberin en önemli
unsurlarının sonda verilmesidir. İstenilen teknik seçildikten sonra habere ilgi çekici bir
başlık koyulmalıdır. İlgi çekici bir haber başlığı ile izleyici ya da dinleyicinin odağı habere
doğru çekilir.Haber metni çok uzun olmamalı. Haberi yazacak kişi kendi görüşlerini, yorumlarını, eğilimlerini habere yansıtmamalı. Haber yazarken az kelime ile çok şey anlatabilme yeteneğine sahip olmak gerekir.


Haberler çok uzun olmamalı, kısa cümleler ile olay
okuyucuya aktarılmalıdır. Türkçe yazım kurallarına dikkat edilmeli imla hatalarından
kaçınılmalıdır. Yabancı kelimeler kullanmaktan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.
Yazacağınız haberle ilgili araştırma yapmada bilgi ve kaynaklara ulaşmada Genel
Ağ’ı doğru ve etkin kullanmalıdır. Hukuki ve etik olarak kullanılan kaynakların ve yapılan alıntıların belirtilmesi gerekir.


Yazma Sürecini Uygulama
Haber spikeri, daha önce hazırlanan haber bültenlerini ve diğer duyuruları radyo
veya televizyon kanalıyla izleyici veya dinleyicilere aktaran kişidir. Bir başka deyişle; dil
bilgisi, fonetik, diksiyon, artikülasyon, vurgulama, tonlama hataları yapmadan, doğru ve
güzel konuşan kişidir.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Mesnevi, İran edebiyatından alınmış bir nazım biçimidir. Beyitlerden oluşan […]

ciz

Divan edebiyatı nazım şekillerinden gazel; divan şiirinde aşk, kadın, […]

ciz

Kaside, divan şiirinde din ve devlet büyüklerini övmek için […]

ciz

İletişim İletişim duygu, düşünce ve bilgilerin türlü yollarla başkalarına […]

ciz