Ajans: Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş.
Asparagas haber: Uydurulmuş haber. (Doğru olmayan, yalan haber.)
Kupür: Gazeteden kesilen yazı.
Manşet: Bir gazetenin adının altında, ilk sayfasının en üst bölümünde, önem verilen
bir haberin iri harflerle konulan başlığı.


Muhabir: Basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren ya da yayan kişi.
Spot (özel haber kesiti): Haber metninden biraz daha büyük harfli puntolarla dizilen,
haber içindeki özellikleri vurgulamak, ana ayrıntıları başlık kompozisyonu içerisinde sergilemek için kullanılan genellikle sıralamada başlıktan sonra yer alan haber ayrıntısıdır.
Sürmanşet: Gazetelerin birinci sayfalarındaki logonun zerinde kullanılan başlık.
Sütun: Gazete, dergi, kitap vb.de yazıların yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış olduğu
dar bölüm.
Tekzip: Basın ve yayın organlarında çıkan bazı haberlerin yalan olduğuna dair yapılan açıklama, yalanlama.
Tiraj: Baskı sayısı.

Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Küçürek (Minimal) Hikâye Resim, sinema gibi sanat dallarında ortaya […]

ciz

Kinaye (Değinmece): Gerçek anlamı da düşünülebilecek bir sözü gerçek […]

ciz

Mübalağa (Abartma): Sözün gücünü ve etkisini artırmak amacıyla bir […]

ciz

2018-2019 eğitim-öğretim yılı Türk Edebiyatı sene başı zümre toplantısı […]

ciz