Hikâye-Roman Farkı
• Hikâye türü, romandan daha kısadır.
• Hikâyede temel öge olaydır. Romanda ise temel öge karakter, yani kişidir. Hikâyeler
olay üzerine kurulur, romanlar ise kişi üzerine kurulur.
• Hikâyede tek olay bulunmasına karşılık romanda birbirine bağlı olaylar zinciri vardır.
Romandaki olaylardan her biri hikâyeye konu olabilir.
• Hikâyede kahramanların tanıtımında ayrıntıya girilmez, kahramanlar her yönüyle
tanıtılmaz. Romandan farklı olarak hikâyede kişiler sadece olayla ilgili yönleriyle anlatılır. Bu yüzden hikâyelerdeki kişiler bir karakter olarak karşımıza çıkmaz.• Hikâyede, olayın geçtiği yer (çevre) sınırlıdır ve ayrıntılı olarak anlatılmaz. Romanlarda olaylar çok olduğu için olayların geçtiği çevre de geniştir. Bu çevreler çok ayrıntılı
olarak anlatılır.
• Hikâyeler kısa olduğu için anlatım yalın, anlaşılır ve özlüdür. Romanlarda ise anlatım
daha ağır ve sanatlıdır.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Birleşik Zamanlı Fiiller Fiilin birden fazla kip eki almasıyla […]

ciz

Günlük Türünün Özellikleri Kişisel hayatı konu alan bilgilendirici metinlerden […]

ciz

Öz geçmiş (Curriculum Vitae = CV) Bir kişinin geçmişteki […]

ciz

Zarf Tümleci: Yüklemdeki iş, hareket ve oluşu; zaman, durum, […]

ciz