İntak (Konuşturma): Kişileştirilen varlık veya kavramın konuşturulmasıdır.

Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna:
— Tenimde bir yara işler gibisin.
Ahmet Kutsi Tecer

İnsana özgü konuşma özelliği “dal”a aktarılmıştır.

Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Deneme Herhangi bir konu üzerinde, yazarın kesin yargılara varmadan […]

ciz

İlk İslami ürünler; Kutadgu Bilig (11. yy.), Divan-ı Lügati’t […]

ciz

Münazara Bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak […]

ciz

2018-2019 eğitim-öğretim yılı sene başı Türk Dili ve Edebiyatı […]

ciz