Ahmet Ümit’in “İstanbul Hatırası” adlı eseri 2010 yılında yayımlanmıştır. İstanbul
hakkında tarihî pek çok bilgi içeren “İstanbul Hatırası”, son dönem Türk romanında, polisiye roman türünün geçirdiği değişimi göstermesi bakımından önemlidir. Postmodern
ve tarihî özellikler taşıyan “İstanbul Hatırası” adlı eserde, biri gerçek ve güncel, diğeri
tarihî olan iç içe girmiş iki farklı kurgu vardır. Çerçeve vakanın da kendi içinde çok zincirli olay örgüsünden, iç içe geçmiş hikâyelerden oluştuğu görülür. Cinayet soruşturması
ile başlayan romana, soruşturma sırasında yaşanan yeni olaylarla birlikte yeni hikâyeler
eklenir. Bu olaylardan hareketle İstanbul’un tarihî mekânlarına gizemli yolculuklar yapılır. Ayrıca yok edilmeye çalışılan bu tarihî mekânların aslında ne denli anlamlı olduğuna
dikkat çekilir.Roman, olay örgüsüne ve kişilerin olay örgüsüne katılımına bağlı olarak yedi bölümden oluşur. Yaklaşık yedi gün sürecek olan soruşturma boyunca olaylar, Ahmet Ümit’in
diğer eserlerinden de tanıdığımız Başkomiser Nevzat’ın etrafında gelişir. Nevzat, yedi
kişinin ölümüne sebep olan katillerin kim olduğu sorusuna cevap arar ve cinayetlerin
sırrını çözer.

Polisiye roman, işlenen bir cinayet ve bu cinayetin nasıl işlendiğini çözmeye çalışan
bir dedektif veya polis etrafında şekillenen roman türü olarak tanımlanmaktadır. Polisiye
romanlarda çözülmesi gereken esrarlı bir olay bulunur. Bu esrar çoğu zaman bir cinayetle
ilgilidir. Bu romanlar suçlular, işlenen suçlar ve bu suçları araştıran kişilerden oluşur.
Bu tür, Dünya edebiyatında ilk olarak Amerika’da, 19. yüzyılın ilk yarısında ortaya
çıkmıştır. Polisiye kurguyla yazılan ilk eser, Edgar Allan Poe’nun (Edgır Elin Po) 1841’de
yayımladığı Morg Sokağı Cinayeti’dir. İngiliz yazar Arthur Conan Doyle’un (Arthur Konan Doyl) eseri olan Sherlock Holmes (Şerlok Holms) ise dünyada en çok tanınan polisiye romanlar arasındadır. Yine bu türün en başarılı isimleri arasında Agahta Christie
(Agate Kıristi) gelmektedir.Polisiye roman türünün edebiyatımızdaki ilk örnekleri çeviri eserlerdir. İlk telif polisiye roman ise Ahmet Mithat Efendi’nin1884’te yayımladığı “Esrârı Cinayât” adlı eseridir.
Türk edebiyatında II. Meşrutiyet’in ilanından sonra gelişen polisiye romanlar, 1980’den
itibaren iyice çoğalır. Özellikle son yıllarda kaleme alınan orijinal eserler sayesinde Türk


edebiyatındaki önemi gittikçe artmaktadır. Ahmet Ümit başta olmak üzere Celil Oker,
Birol Oğuz, Osman Aysu, Pınar Kür gibi isimler, polisiye roman türünde eser veren günümüz yazarlarındandır.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2018-2019 EĞİTİM VE […]

ciz

Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1950-1980) 1950-1980 arasında roman türü farklı […]

ciz

Hikâye Yazma Teknikleri Dış dünyadan elde ettiğiniz bilgi, tecrübe […]

ciz

Halk edebiyatının genel özellikleri şunlardır: Şiirler, çoğu zaman saz […]

ciz