İlk İslami ürünler; Kutadgu Bilig (11. yy.), Divan-ı Lügati’t Türk (11.yy.), Atabet’ül
Hakayık, Divan-ı Hikmet (12.yy).

Kutadgu Bilig bilgiye, akla, adalete, dünyaya ve ahirete, hayata ve ölüme, insan tavır ve davranışlarına, Türk devlet geleneğine ve teşkilatına yönelik bilgiler, saptamalar ve değerlendirmeler içerir. Bununla birlikte ideal bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiğini anlatır. Yusuf Has Hacip tarafından yazılan mutlu olmanın yollarını anlatan ve devlet
yöneticilerine öğütler içeren eser, Türk Edebiyatı’nın ilk mesnevisidir.Özellikleri:
• İslami Dönem Türk Edebiyatının ilk eseridir.
• Edebiyatımızda ilk mesnevi örneğidir.
• Edebiyatımızda aruz ölçüsüyle yazılan ilk eserdir.
• Edebiyatımızda ilk didaktik (öğretici) eserdir.
• İlk siyasetname örneğidir.
• Mutluluk veren bilgi anlamına gelir.
• Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur.
• Hakaniye Türkçesiyle yazılmıştır.
• Alegorik bir eserdir.
• Üç nüshası vardır: Mısır, Viyana, Fergana.


Kutadgu Bilig, dört kişinin karşılıklı konuşmalarla dört kavramı simgelemesi üzerine kurulmuştur. Yusuf Has Hacip eserinin baş kısımlarında bu dört kişiden bahseder ve onları okuyucuya tanıtır. Bu kişiler şunlardır:
1. Kün Togdı: Hükümdar “doğan güneş” adaleti, doğruluğu temsil eder.
2. Ay Toldı: Vezir “dolunay” saadeti, mutluluğu temsil eder.
3. Ögdülmiş: Vezirin oğlu “övülmüş”, aklı temsil eder.
4. Odgurmış: Vezirin kardeşi “uyanmış” akıbeti, hayatın sonunu temsil eder.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


11. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2018-2019 eğitim-öğretim […]

ciz

Masalların ortaya çıkışı ile ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. […]

ciz

Orta oyunu, çevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde oynanan, […]

ciz

Deneme Herhangi bir konu üzerinde, yazarın kesin yargılara varmadan […]

ciz