Mâni Nasıl Yazılır?
Mâni dört dizeden oluşur. Her dizenin ayrı bir özelliği vardır. Mâninize başlamadan
evvel 1, 2 ve 4. dizelerde kullanacağınız uyumlu kelimeleri önceden tespit ediniz. Daha
sonra bu kelimeleri uyak olacak şekilde uygun cümlelerle dizelere yerleştiriniz.1. dize: Mâniye girebilmek için yazılır. Doldurmadır.
2. dize: İlk dizeyle ilgili bir cümle yazmak gerekir ki uyumlu olsun. Yine doldurmadır.
3. dize: Asıl söylenmek istenenin yazıldığı mâninin önemli dizesidir. Uyak düzenine uyma
zorunluluğu yoktur.
4. dize: 3. dizenin devamı olup uyak düzenine uyması gerekir. Neden-sonuç ilişkisini anlatan önemli bitiş dizesidir. Cümle havada kalmamalıdır.

Koşma yazmak için de öncelikle bir uyak(ayak) kelime veya cümle gereklidir. Bu ayağa göre şiirin teması seçilir. Uyak olarak ele alınacak bu kelime ile bir cümle oluşturarak
şiire başlanır. Dizelerin hepsinin ölçüsü 11’li olmak zorundadır. Uyak kelimesi dizenin
başında, ortasında veya sonunda kullanılırsa bundan sonraki dizelerin de hep aynı yerde
kullanılması gerekir.Bir dörtlükte uyak olarak kullanılmak istenilen kelime türetilerek birçok benzer kelime elde edilebilir. Kelimeler türetilirken birçok uyak kelime bulunabilir. Türetilen kelimelerin kök kısmı esas alınmalıdır. Kelimenin eki uyak değil rediftir. Redifle şiir yazılmaz.
Örneğin ayak kelimesi ‘yaşlar’ olsun diyelim. Bu kelimeye uyaklar bulmaya çalışalım:


‘başlar, işler, düşler, kışlar, kaşlar, şeklinde çoğaltılabilir. Bu uyakları anlamlarına göre
uygun yerlere yerleştirebilirsiniz.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Tecahüliarif (Bilmezden Gelme): Bildiği bir şeyi bilmez görünme, bilmezlikten […]

ciz

Cumhuriyet Dönemi’nde Eleştiri Cumhuriyet’in ilk yıllarında daha çok öznel […]

ciz

Biyografi (Yaşam öyküsü) Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret gibi alanlarda […]

ciz

Karagöz: Deriden yapılmış kahramanların renkli figürlerinin, ardından aydınlatılmış bir […]

ciz