Masal; genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, olağanüstü kişilerin başından geçen olağandışı olayları anlatan edebî türdür.

Masallar; olaya dayalı, sanatsal metinlerdir. Genellikle bir tekerleme ile başlar.


Masallarda yer ve zaman belirsizdir.

Olaylar, hayalî mekânlarda ve belirsiz geçmiş zamanda geçer.

Olayların anlatımında öğrenilen geçmiş zaman ya da geniş zaman kullanılır.

Kahramanlar genellikle devler, periler, cinler, padişahlar, prensler vb. kişilerdir.

Masallar iyi ile kötünün mücadelesini anlatır, masalın sonunda iyilik üstün gelir.

İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Masallarda yalın, duru bir dil ve anlatım söz konusudur. Anlatımda söylenmesi güç kelimelere,
ayrıntılı betimlemelere yer verilmez.

Masalların başında, ortasında ve sonunda kalıp sözlere yer verilir. Masallarda iyilik, güzellik, doğruluk, yardımseverlik gibi evrensel değerler yer alır; dinî ve millî ögelere yer verilmez.


Masalların söyleyeni belli değildir.

Masallar, halkın ortak edebî ürünleri arasında yer alır. Halk arasında dilden dile söylenerek gelecek kuşaklara aktarılan masallar, sonradan yazıya geçirilmiştir.

Masal Planı
Masallar; döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek bölümlerinden oluşur:
Döşeme: Dinleyicinin ilgisini çekme amacı taşıyan tekerleme bölümüdür. “Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde…“ gibi kalıplaşmış sözlerle başlar.

Serim: Tasa Kuşu masalında olduğu gibi kişiler tanıtılır. “Bir memleketin birinde…” gibi ifadelerle olaya giriş yapılır.


Düğüm: Olaylar gelişir, çatışma ortaya konur. İyiler ve kötüler bu bölümde belirginleşir. Olayın ayrıntılarına girilir. Merak duygusu yoğunluk kazanır. Olaylar hızlanarak çözüm noktasına yönelir.

Çözüm: Düğüm bölümünde belirginleşen çatışma bu bölümde iyilerin kazanması ve kötülerin cezalandırılmasıyla çözülür.

Dilek: Masal “Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine”, “Darısı yurdumuzun güzelleri başına” gibi iyi dilek bildiren kalıplaşmış sözlerle son bulur.

Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Romanın Yapı Unsurları a. Olay Örgüsü: Romanda olayların bir […]

ciz

Otobiyografi (Öz Yaşam Öyküsü) Bir kişinin, hayatıyla ilgili dönemleri […]

ciz

Kitap tanıtımı yapılırken şunlara dikkat edilir. • Kitabın adı, […]

ciz

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konularından biri olan […]

ciz