Mecazımürsel (Ad Aktarması): Bir sözün, benzetme amacı güdülmeden, başka bir sözün yerine kullanılmasıdır. Mecazımürselde parça-bütün, neden-sonuç, özel-genel, eser-sanatçı, iç-dış, yer-insan, soyut-somut, yön-uygarlık, araç-kullanıcı gibi anlam ilgileri bulunur:


Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan,
Mevsimler soğumuş, sular azalmış,
Buğday, Selçuklulardan kalan başak değil.
Yukarıdaki dizelerde “cihan” sözü ile Anadolu kastedilmiştir (parça-bütün ilişkisi).

Nedir üç dört alın? Bir yurdun alnından boşansın ter.
Mehmet Akif Ersoy
“Yurt” sözüyle kastedilen yurttaki insanlardır (yer-insan ilişkisi).

Rastlamıştım duvarda bir şâir arkadaşa
Faruk Nafiz Çamlıbel
“Şâir” sözüyle şiir kastedilmiştir (eser-sanatçı ilişkisi).


Deniz güzel… geceler, çeşmeler serin …
Ömer Bedrettin Uşaklı
“Çeşmeler” sözüyle su kastedilmiştir (iç-dış ilişkisi).


Bereket yağar tarlalara nisanda
“Bereket” sözüyle yağmur kastedilmiştir (neden-sonuç ilişkisi).

Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide): Recaizade Mahmut Ekrem’in önderliğinde Servet-i […]

ciz

10. Sınıf Türk Edebiyatı dersi 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı 1. […]

ciz

9. Sınıf Türk Edebiyatı dersi Yıllık Planı (İNDİR) 10. […]

ciz

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı. İndirmek […]

ciz