Mecazımürsel (Ad Aktarması): Bir sözün, benzetme amacı güdülmeden, başka bir sözün yerine kullanılmasıdır. Mecazımürselde parça-bütün, neden-sonuç, özel-genel, eser-sanatçı, iç-dış, yer-insan, soyut-somut, yön-uygarlık, araç-kullanıcı gibi anlam ilgileri bulunur:


Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan,
Mevsimler soğumuş, sular azalmış,
Buğday, Selçuklulardan kalan başak değil.
Yukarıdaki dizelerde “cihan” sözü ile Anadolu kastedilmiştir (parça-bütün ilişkisi).

Nedir üç dört alın? Bir yurdun alnından boşansın ter.
Mehmet Akif Ersoy
“Yurt” sözüyle kastedilen yurttaki insanlardır (yer-insan ilişkisi).

Rastlamıştım duvarda bir şâir arkadaşa
Faruk Nafiz Çamlıbel
“Şâir” sözüyle şiir kastedilmiştir (eser-sanatçı ilişkisi).


Deniz güzel… geceler, çeşmeler serin …
Ömer Bedrettin Uşaklı
“Çeşmeler” sözüyle su kastedilmiştir (iç-dış ilişkisi).


Bereket yağar tarlalara nisanda
“Bereket” sözüyle yağmur kastedilmiştir (neden-sonuç ilişkisi).

Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Deneme Herhangi bir konu üzerinde, yazarın kesin yargılara varmadan […]

ciz

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2018-2019 EĞİTİM VE […]

ciz

Evliya Çelebi, gördüğü bir rüya üzerine gezmeye başlamış ve […]

ciz

Söylev Çeşitleri Söylevler, cephede askerlerin moralini yükseltmek için yapılan […]

ciz