Metinlerin Sınıflandırılması

Temelde şiir ve düzyazı biçiminde gruplanan metinler; gerçeklikle ilişkileri, işlevleri, yazılış amaçları, hedef kitleleri, kullanılan anlatım biçim ve teknikleri vb. ölçütlere göre sınıflandırılabilir.


Metinler, sanat metinleri (edebî metinler) ve öğretici (bilgilendirici) metinler olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıca sanat metinleri ve öğretici metinler de kendi içinde gruplandırılır.

Sanat metinleri; edebî bir heyecan uyandırmak, estetik zevk ve anlayış kazandırmak amacıyla yazılır. Coşku ve heyecanı dile getiren metinler (şiir), öyküleyici (anlatmaya bağlı) metinler (masal, fabl,
destan, hikâye, roman), göstermeye bağlı metinler (tiyatro) sanat metinleridir.

Öğretici metinler; tanıtmak, bilgi ve haber vermek, uyarmak, düşündürmek, kanıları değiştirmek, yönlendirmek gibi amaçlarla yazılır. Tarihî metinler, felsefi metinler, bilimsel metinler, gazete çevresinde gelişen metin türleri (makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj, haber yazıları), kişisel hayatı konu alan metin türleri (anı, günlük, gezi yazısı, biyografi / otobiyografi, mektup) öğretici metinlerdir.

METİNLER

A-Sanat Metinleri
1- Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

2- Olay Çevresinde Oluşan Metinler
a- Anlatmaya Bağlı Metinler (Masal, Fabl, Destan, Halk Hikâyesi, Mesnevi, Manzum Hikâye, Hikâye, Roman)
b- Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)
– Modern Tiyatro (Trajedi, Komedi, Dram)
– Geleneksel Türk Tiyatrosu (Ortaoyunu, Karagöz, Meddah, Seyirlik Köy Oyunları)


B-Öğretici Metinler
1- Tarihî Metinler
2- Bilimsel Metinler
3- Felsefî Metinler
4- Gazete Çevresinde Gelişen Metinler (Makale, Deneme, Sohbet, Fıkra, Eleştiri, Mülakat, Röportaj, Haber Yazıları)
5- Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler (Anı, Günlük, Gezi Yazısı, Biyografi / Otobiyografi, Mektup)

Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Altın Anahtar Yayınları, YGS LYS Dil ve Anlatım – […]

ciz

Romanın Yapı Unsurları a. Olay Örgüsü: Romanda olayların bir […]

ciz

İkinci Yeni Şiir Akımının Genel Özellikleri Aklın mantıksal işleyişine […]

ciz

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı seçmeli Drama dersi yıllık planı. İNDİRMEK […]

ciz