Monografi: Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme
yazısına monografi denir. Monografilerde kişi veya eser her yönüyle incelenir; araştırılır.
Ancak bu şekilde ele alınan konunun o ana kadar gizli kalmış yönleri, tarafları belirlenir
ve ortaya konur. Ayrıca sanatçı inceleniyorsa o sanatçıyı diğer sanatçılardan ayıran özel
bilgilere ulaşılmış olur.Portre: Bir kimseyi karakteristik özellikleriyle okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan edebî yazılara portre denir. Gözlemin esas olduğu bu tür yazılar roman, hikâye, biyografi, otobiyografi, anı, gezi yazısı gibi türlerin içinde yer alır. Konusuna göre “fiziksel
(tensel) portre” ve “ruhsal (tinsel, moral) portre” olmak üzere ikiye ayrılır. Ancak edebî
eserlerde genellikle “fiziki portre” ile “ruhi portre” iç içe bulunur. Portrelerden hikâye,
roman, masal, biyografi gibi türlerde çokça yararlanılır.

Fiziksel (tensel) portre: Kişinin sadece dış görünüşünün, boyunun, yüzünün, giyinişinin, hareketlerinin anlatıldığı portrelerdir. Ruhsal (tinsel, moral) portre: Kişinin iç
dünyasının, alışkanlıklarının, duygularının, fikirlerinin, zayıf taraflarının vs. anlatıldığı
portreye denir. Bu portrede; kişinin ahlakı, alışkanlıkları, düşünceleri ilginç bir üslupla anlatılır.

Yorum Gönder


Benzer Yazılar


10. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2018-2019 eğitim-öğretim […]

ciz

Romanın kahramanı Santiago’nun anne ve babası rahip olması için […]

ciz

Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950) Millî Edebiyat sanatçılarının da eser […]

ciz

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yenilenen Ortaöğretim Türk Dili ve […]

ciz