Monografi: Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme
yazısına monografi denir. Monografilerde kişi veya eser her yönüyle incelenir; araştırılır.
Ancak bu şekilde ele alınan konunun o ana kadar gizli kalmış yönleri, tarafları belirlenir
ve ortaya konur. Ayrıca sanatçı inceleniyorsa o sanatçıyı diğer sanatçılardan ayıran özel
bilgilere ulaşılmış olur.Portre: Bir kimseyi karakteristik özellikleriyle okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan edebî yazılara portre denir. Gözlemin esas olduğu bu tür yazılar roman, hikâye, biyografi, otobiyografi, anı, gezi yazısı gibi türlerin içinde yer alır. Konusuna göre “fiziksel
(tensel) portre” ve “ruhsal (tinsel, moral) portre” olmak üzere ikiye ayrılır. Ancak edebî
eserlerde genellikle “fiziki portre” ile “ruhi portre” iç içe bulunur. Portrelerden hikâye,
roman, masal, biyografi gibi türlerde çokça yararlanılır.

Fiziksel (tensel) portre: Kişinin sadece dış görünüşünün, boyunun, yüzünün, giyinişinin, hareketlerinin anlatıldığı portrelerdir. Ruhsal (tinsel, moral) portre: Kişinin iç
dünyasının, alışkanlıklarının, duygularının, fikirlerinin, zayıf taraflarının vs. anlatıldığı
portreye denir. Bu portrede; kişinin ahlakı, alışkanlıkları, düşünceleri ilginç bir üslupla anlatılır.

Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Sohbet Sohbet (söyleşi); çoğunlukla gazete ve dergilerde yayımlanan, güncel […]

ciz

“Elveda Gülsarı” adlı roman 1963 yıllarında Rusça yazılmış, 1966’da […]

ciz

Tevriye: Bir anlatım inceliği elde etmek için birden çok […]

ciz

Hayri İrdal’ın büyükbabası Tevkiî Ahmet Efendi, vaktiyle büyük bir […]

ciz