Featured

Son Güncel Eklenenler

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1. Dönem […]

ciz

1. Türk Edebiyatı’nı dönemlerine ayırınız. (15P.) 2. Aşağıdaki cümlelerde […]

ciz

1.Türk edebiyatının dönemlerini ana başlıkları ile yazınız. (10 puan) […]

ciz

Hüsnütalil (Güzel Nedene Bağlama): Bir olayı gerçek nedeninin dışında […]

ciz

Telmih (Hatırlatma): Hemen herkesçe bilinen bir olaya veya kişiye […]

ciz

Tezat (Karşıtlık): Birbirine karşıt duygu, düşünce, hayal ve durumları […]

ciz

Tenasüp (Uygunluk): Anlamca birbiriyle ilgili kelimelerin bir arada kullanılması […]

ciz

İntak (Konuşturma): Kişileştirilen varlık veya kavramın konuşturulmasıdır. Dal bir […]

ciz

Teşhis (Kişileştirme): İnsan dışındaki varlık ve kavramlara insana ait […]

ciz

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi deneme sınavı […]

ciz

Mecazımürsel (Ad Aktarması): Bir sözün, benzetme amacı güdülmeden, başka […]

ciz

İstiare (Eğretileme): Benzetmenin asıl unsurları olan benzeyen ya da […]

ciz

Teşbih (Benzetme): Aralarında benzerlik ilgisi kurulan varlık veya kavramlardan […]

ciz

Edebî Sanatlar (Söz Sanatları) Edebiyatta anlatımı zenginleştirmek, renklendirmek ve […]

ciz