Featured

Son Güncel Eklenenler

Sıfat Tamlamaları Bir veya daha fazla sıfatın bir (veya […]

ciz

İsim Tamlamaları En az iki tane ismin oluşturduğu tamlamalardır. […]

ciz

Belirli eklerle fiillerden türeyen; isim, sıfat ve zarf olarak […]

ciz

Arap İhsan ile Alibaz bir gemide tanışırlar. Alibaz, Arap […]

ciz

Öz geçmiş (Curriculum Vitae = CV) Bir kişinin geçmişteki […]

ciz

Öz Geçmiş Yazarken; 1. Bilgileri A-4 kâğıda en fazla […]

ciz

Fiilde Çatı Fiillerin nesnelerine ve öznelerine göre aldıkları biçime […]

ciz

Yapısına Göre Fiiller (Eylemler) Türkçede fiiller yapılarına göre üçe […]

ciz

Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması Fiil çekimlerinde bir zaman ekinin […]

ciz

EK FİİL İsim ve isim soylu kelimelerin yüklem görevinde […]

ciz

Birleşik Zamanlı Fiiller Fiilin birden fazla kip eki almasıyla […]

ciz

Fiilerde Kişi Fiilde bildirilen iş, oluş ya da durumun […]

ciz

Fiillerde Kip Fiilin gösterdiği kılış, durum veya oluşun zamana […]

ciz

Fiil (Eylem) Bir eylemi, bir durumu veya bir oluşu […]

ciz